× تماس با ما
1 0 نظرات 725 بازدید
تاریخ انتشار 10 - 1398/10/07

افسردگی پس از زایمان و تکنیک های کمک باروری


روش‌هاي کمک باروري خطر افسردگي پس از زايمان را بيشتر مي‌کند؟

انتظار مي‌رود مادراني که به هر علت از روش‌هاي کمک باروري استفاده مي‌کنند، در اثر مشکلات و فشارهاي رواني ناشي از استفاده از اين روش‌ها، بيشتر در معرض افسردگي پس از زايمان باشند.

به منظور مقايسه ميزان وقوع افسردگي پس از زايمان در مادران با بارداري طبيعي و مادران باردار شده با روش‌هاي کمک باروري، دکتر ملک زاده، دکتر امير چقماقي، دکتر چهرازي و همکارانشان در پژوهشگاه رويان، دانشگاه علوم پزشکي بابل و دانشگاه علوم پزشکي ايران، 406 مادر با نوزاداني بين 3 تا 9 ماه را بررسي کردند.

از ميان مادران انتخاب شده 308 نفر به صورت طبيعي و 98 نفر با روش‌هاي کمکي باردار شده بودند. مادران مورد بررسي به سوالاتي در خصوص ميزان تحصيلات، اشتغال، چگونگي بارداري، تعداد فرزند، سابقه بستري شدن نوزاد، روش شيردهي، سن مادر و نوزاد، روش کمک باروري (در صورت استفاده) و سابقه افسردگي پاسخ دادند. نتايج به دست آمده با استفاده از روش‌هاي آمار مورد ارزيابي قرار گرفت.

نتايج اين پژوهش که در نشريه بين‌المللي International Journal of Fertility and Sterility به چاپ رسيده است، نشان مي‌دهد ميزان افسردگي پس از زايمان، بر اساس شاخص ادينبورگ، در مادران با باروري طبيعي 0.35±8.38 و در مادران باردار شده با روش‌هاي کمک باروري 0.63±7.69 بود.

همچنين ميزان گزارش افسردگي پس از زايمان در گروه کنترل (مادران با بارداري طبيعي) 26 درصد و در مادران باردار شده با روش‌هاي کمک باروري 4/20 درصدبود.

بنا بر اعلام روابط عمومي پژوهشگاه رويان، نتايج اين پژوهش نشان داد، علي رغم باور موجود اختلاف معني‌داري ميان افسردگي پس از زايمان مادران با باروري طبيعي و مادران باردار شده با روش‌هاي کمک باروري وجود ندارد.

 

واحد سلامت مصاف

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/salam/post/32586
0 نظر