× تماس با ما
5 0 نظرات 1239 بازدید
تاریخ انتشار 16 - 1398/07/28

گزارش جمع آوری یک مورد پود بچه

گزارش جمع آوری یک مورد پود بچه

 

به گزارش خبرنگار گروه علمي و دانشگاهي خبرگزاري فارس به نقل از نيواطلس، بر اساس حکم اعضاي هيات منصفه دادگاهي در آمريکا، شرکت «جانسون اند جانسون» بايد به علت سرطان زا بودن پودرهاي نظافت کودک خود غرامت ميلياردي پرداخت کند.

دادگاه يادشده که در سنت لوئيس آمريکا واقع است، شرکت جانسون اند جانسون را به پرداخت غرامت 4.69 ميليارد دلاري به 22 زن محکوم کرده است. اين زنان مدعي شده بودند پودر نظافت بچه اين شرکت حاوي آزبست بوده و استفاده از آن منجر به ابتلا به سرطان تخمدان مي شود.

اين اولين بار نيست که دادگاهي با اين موضوع بر عليه شرکت جانسون اند جانسون برگزار مي شود، اما تا به حال محکوميت اين شرکت به پرداخت چنين غرامت سنگيني سابقه نداشته است.

در عين حال برخي متخصصان و کارشناسان امور بهداشتي هم معتقدند هنوز نمي توان بين استفاده از پودرهاي بهداشتي اين شرکت و ابتلا به سرطان ارتباط قطعي و قاطع برقرار کرد و بايد در اين زمينه بررسي هاي بيشتري صورت بگيرد.

پس از شش هفته بررسي شهادت اين شرکت و شاکيان، اعضاي هيات منصفه دادگاه به مدت هشت ساعت موضوع را بررسي کردند و اين شرکت را در مجموع به پرداخت 4.69 ميليون دلار غرامت محکوم کردند. جانسون اند جانسون در اين دادگاه به 40 سال مخفي کردن اسناد مربوط به توليد پودرهاي نظافت بچه خود با استفاده از مواد سرطان زا هم محکوم شده است.

شرکت مذکور در واکنش به صدور حکم مذکور اتهامات يادشده را رد کرده و تصريح کرده که در برابر اين روند کاملا ناعادلانه تقاضاي فرجام خواهي خواهد کرد.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/salam/post/20019
0 نظر