× تماس با ما
1 0 نظرات 892 بازدید
تاریخ انتشار 13 - 1400/02/09

ویلهلم تربراک

ویلهلم تربراک

ويلهلم تربراک

جان ويلهلم يا ويل هلم تربراک يا فوکل انگلبرتس

جاسوسي هلندي تبار که براي آلمان به مدت پنج ماه  در انگلستان فعاليت ميکرد. اگرچه دوره فعاليت او کوتاه بود. تربراک نماينده آلماني اي بود که در طول جنگ جهاني دوم بيشترين مدت زمان حضور در انگلستان را داشته. او وقتي پول هايش تمام شد در يک پناهگاه خود کشي کرد.

جسد تربراک زماني در پناه گاه حمله هوايي کمبريچ در 1آوريل 1941 کشف شد. جلوي جسد، اسلحه اي که تربراک خود را با ان کشت وجود داشت.

تربراک شب سوم نوامبر 1940 با چتر نزديک هاور شام در باکينگهام شاير فرود آمد. چتر نجات او روز بعد پيدا شد اما تربراک پيدا نشد. او در واقع مسيرش را به سمت کمبريج جايي که 4نوامبر به آنجا رسيد تغيير داده بود. او صاحب خانه اي پيدا کرده بود که ادعا هاي او مبني بر اينکه در طول تخليه دنکرک از هلند آمده بود پذيرفت.

به عنوان يک بيگانه از يک کشور اشغال شده، محل سکونت تربراک بايد توسط پليس ثبت ميشد اما او اين کار را نکرد. صاحب خانه اش به پليس اخطار داد که يک هلندي با او زندگي ميکند اما پليس پيگيري نکرد. او بيشتر روز را خارج از خانه ميگذراند و خود را از طريق مبالغ زيادي پول که شامل دلار هاي امريکايي بود تامين ميکرد.

در ژانويه 1941 دفتر تغذيه درباره کارت جيره روزانه با او تماس گرفت و سوابق نشان ميداد که کارت متعلق به شخص ديگريست. اين به اين خاطر بود که  کارت توسط abweher (اطلاعات نظامي رايش سوم) تهيه شده بود. تربراک احساس کرد که ممکن است شناسايي شود و به صاحب خانه اش گفت  که بايد به لندن برود. در واقع او خانه هاي جديد ديگري در کمبريج اجاره کرد.

پس از خودکشي وسايلي که همراه او کشف شد شامل يک کارت شناسايي جعلي  به همراه يک پاسپورت هلندي بدون مهر مهاجرت،  1/9 دلار و  يک فرستنده راديويي همراه او بود.

منابع

خاطرات مرد ليدل: جلد يک:1939-1942؛ويرايش توسط نيگل وست( روتلج، لندن) 2005

خبرگزاري بريتانيا در جنگ جهاني دوم ?جلد چهار توسط اف اچ هينسليC.A.G.سيمکينز(HMSOلندن 1990)

 

شيرخاني

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/najva/post/62003
0 نظر
دسته بندی