× تماس با ما
1 0 نظرات 471 بازدید
تاریخ انتشار 13 روز پیش

توافق آبراهام و برنامه آینده اسراییل و آمریکا برای جهان عرب

توافق آبراهام و برنامه آینده اسراییل و آمریکا برای جهان عرب

توافق آبراهام و برنامه آينده اسراييل و آمريکا براي جهان عرب

توافق آبراهام خبر از تغيير چشمگير روابط اسرائيل و ملت هاي جهان در جهان مي دهد.

در طي چهار ماه، از آگوست تا دسامبر سال 2020، چهار کشور - امارات متحده عربي ، بحرين ، سودان و مراکش - فرايندهاي ديپلماتيک را براي عادي سازي روابط دوجانبه با اسرائيل آغاز کردند.

 

گرچه اين توافقنامه ها يک موفقيت بزرگ سياسي محسوب مي شوند، آنها همچنين مي توانند يک فصل جديد در توسعه منطقه را نشان دهند: دور از منازعه و دستيابي به يک چشم انداز مشترک اقتصادي براي رفاه. اگر اين روابط جديد به يکپارچگي اقتصادي عميق تر تبديل شود، ما تخمين مي زنيم که منافع اقتصادي براي شرکاي اسرائيل در اين تلاش مي تواند بسيار چشمگير باشد، و فقط براي چهار امضاکننده فعلي حدود 150/000 شغل جديد ايجاد مي کند. اگر اين توافق نامه ها شامل 11کشور (از جمله اسرائيل) باشد، ممکن است اين احتمال وجود داشته باشد که منجر به ايجاد بيش از 4ميليون شغل جديد و بيش از 1تريليون دلار فعاليت اقتصادي جديد در طول يک دهه افزايش شود.

 

جو بايدن اين توافق نامه ها را به عنوان کانديداي رياست جمهوري تأييد کرد ، در حالي که سفير ريچارد ميلز ، نماينده سفير ايالات متحده در سازمان ملل متحد ، قول داد که به ترويج عادي سازي ادامه دهد. دولت بايدن اين فرصت را دارد که با ادغام اقتصادي و توسعه عادلانه به عنوان ابتکار عمل سياست خود در منطقه، بر اساس آنها کار کند و به منافع ايالات متحده در خاورميانه خدمت کند.

 

اسرائيل و امارات بنياد قدرتمندي براي توافق نامه ها براي تحريک رشد اقتصادي منطقه فراهم مي کنند. هر ملتي موتور محرکه توسعه، در آغوش گرفتن از فن آوري پيشرفته، فرهنگ هاي نوپا، تجربه سرمايه گذاري خطرناک و انگيزه نوآوري است و تجربه قابل توجهي در توافق نامه هاي تجارت آزاد دو جانبه و منطقه اي دارد. انتظار مي رود تجارت دوجانبه بين اسرائيل و امارات متحده عربي تا 6.5ميليارد دلار رشد کند ، از جمله تجارت در کالاها (از جمله نفت ، فلزات گرانبها و دفاع) و خدمات (از جمله دارو ، بهداشت ديجيتال ، فناوري آب و کشاورزي ، فضاي مجازي و فناوري مالي).

 

تحليلگران همچنين در حال پيش بيني سرمايه گذاري خصوصي دو جانبه قوي ، از جمله سرمايه گذاري اماراتي در زمينه هاي گازي اسرائيل و مشاغل عرب و اسرائيل ، سرمايه گذاري اسرائيل در بانکداري ديجيتال و فين تک امارات و سرمايه گذاري مشترک در يک خط لوله نفت هستند. هيأت هاي تجاري و ساير تعاملات اقتصادي دو جانبه علاوه بر اين که  هزار گردشگر اسرائيلي به طور هفتگي به امارات متحده عربي هجوم مي آورند ، انبوهي از هيئت هاي تجاري نيزمنفعت خواهند برد.

مبادلات تجاري و اقتصادي دوجانبه بين اسرائيل و امارات تاکنون تنها نوک کوه يخ از نظر پتانسيل اقتصادي توافق نامه ها است. تجزيه و تحليل ما ، مبتني بر رويکردي است که ما سال گذشته براي بررسي مزاياي بالقوه ادغام اقتصادي در کشورهاي شام ايجاد کرديم ، نشان مي دهد که ادغام اقتصادي در قالب يک توافق نامه تجارت آزاد جامع که تعرفه ها را حذف مي کند، موانع سرمايه گذاري و غير تعرفه اي را کاهش مي دهد و ويزا را لغو مي کند نيازها مي توانند مزاياي بسيار بيشتري داشته باشند.

 

تجزيه و تحليل ما از پتانسيل FTAهاي دو طرفه و چند جانبه بر اساس اين توافق نامه ها يافت شده است:

 

مجموعه اي از FTAهاي دو جانبه بين اسرائيل و هر چهار امضاکننده فعلي اين توافق نامه ها مي تواند 46000شغل جديد و 24ميليارد دلار فعاليت اقتصادي جديد براي چهار شريک اسرائيل ايجاد کند.

يک FTAکاملاً جانبي با درگير کردن هر پنج شريک فعلي در توافق ، سود کلي را براي شرکاي اسرائيلي سه برابر مي کند و بيش از 150/000شغل جديد و فعاليت اقتصادي جديد بيش از 75ميليارد دلار ايجاد مي کند.

يک FTAکاملاً جانبي در بين تعداد گسترده اي از امضا کنندگان اين توافق نامه ها مي تواند در حدود يک ميليون شغل جديد و يک تريليون دلار فعاليت اقتصادي جديد در طي يک دهه ايجاد کند. و منفعت اقتصادي مي تواند براي چندين کشور با اکثريت مسلمان که ممکن است احتمال عادي سازي روابط با اسرائيل را از نظر سياسي دشوار داشته باشد، بسيار زياد باشد.

بسياري از ناظران ضمن تأييد مزاياي عادي سازي ، عوارض بالقوه اقتصادي را تشخيص نداده اند. در عوض ، منتقدان بر آنچه "شيرين کننده هاي"مشکل دار ايالات متحده نام برده مي شود و به ملت هاي مختلف براي لغو توافق نامه پيشنهاد مي شود ، تمرکز کرده اند.

اين موارد شامل پيشنهاد حمايت از صادرات اسلحه هاي پيشرفته آمريکايي به امارات متحده عربي ، حذف سودان از فهرست حاميان تروريسم در ايالات متحده و به رسميت شناختن ادعاهاي مورد مناقشه مراکش در مورد صحراي غربي بود. برخي ديگر به عدم توافق در رسيدگي به منازعات اسرائيل و فلسطين اشاره کرده اند.

 

انگيزه اين توافق نامه ها به رسميت شناختن مشترک بين شرکا است که همکاري اقتصادي و سياسي ضروري براي يک آينده مشترک مثبت است.

تحقيقات ما نشان مي دهد که اين توافق نامه ها چيزي تاريخي را به ايالات متحده ارائه مي دهد:

فرصتي براي لنگر انداختن يک معامله جديد سياسي-اقتصادي

همانند اروپا، انگيزه اين توافق نامه ها به رسميت شناختن مشترک شرکا است که همکاري اقتصادي و سياسي ضروري براي يک آينده مشترک مثبت است. همچنين مانند اروپا پس از جنگ،  احتمالاً ايالات متحده براي موفقيت ، نياز به ارائه پشتيباني فني (و گاه سياسي و مالي) براي دستيابي به تأثير کامل آن خواهد داشت.

 

با اين توافق نامه ها ممکن است راهي براي صلح پايدار فراهم کنند، درست مانند صلحي که معماران بهبود اروپا پس از جنگ از طريق ادغام اقتصادي آلمان و فرانسه و سپس در بيشتر قاره تأمين کردند.

 

رهبري ايالات متحده احتمالاً در اطمينان از دستيابي حداکثر پتانسيل اقتصادي خود به اين توافق نامه ها يکپارچه خواهد بود، زيرا اجراي چنين FTAاز نظر سياسي و فني دشوار خواهد بود. در اين امر ، تجربه نااميدکننده توافق نامه تجارت آزاد پان عربي و ناکامي معاهدات صلح اسرائيل با اردن و مصر در ارائه منافع اقتصادي معني دار ، داستان هاي احتياط آميز قدرتمندي را ارائه مي دهد.

 

يک سياست چشم انداز ايالات متحده مي تواند بر اساس توافق نامه هاي ايجاد شده براي ايجاد انگيزه در اجراي آنها باشد ، با مشوق هاي بازار محور مربوطه از روندي پشتيباني مي کند که ما تخمين مي زنيم 4ميليون شغل جديد و يک تريليون دلار فعاليت اقتصادي جديد در طول يک دهه براي شرکاي اسرائيل ايجاد کند. اين مي تواند براي پرداختن به نرخ بيکاري 25درصدي جوانان در ميان شرکاي اسرائيل در توافق نامه ، حمايت از فرصت هاي نوپاي کارآفريني و تسهيل انتقال مدرسه به کار که براي رشد پر جنب و جوش اقتصادي حياتي است ، بسيار مفيد باشد.

 

صندوق آبراهام 3ميليارد دلاري که در کنار اين توافق نامه ها ايجاد شده است ، با اختيارات خود براي حمايت از توسعه اقتصادي فراگير ، يک شروع مهم است. اما يک سياست پايدار و جامع ايالات متحده براي اطمينان از اينکه اين توافق نامه ها فرصت هايي را براي افراد محروم فراهم مي کند که هم نيروي کار فردا هستند و هم بنيان ثبات در منطقه هستند ، حياتي خواهد بود.

 

بابک معيني فر

https://www.rand.org/blog/2021/03/abraham-accords-offer-historic-opportunity-to-spur.html

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/najva/post/61749
0 نظر
دسته بندی