× تماس با ما
4 0 نظرات 919 بازدید
تاریخ انتشار 18 روز پیش

پروانه سلحشوری از پروژه جدید اصلاحات برای انتخابات پرده برداشت

پروانه سلحشوری از پروژه جدید اصلاحات برای انتخابات پرده برداشت

پروانه سلحشوري از پروژه جديد اصلاحات براي انتخابات پرده برداشت

 

پروانه سلحشوري نماينده اصلاح طلب مجلس دهم، در اظهارنظري جنجالي بيان کرده است که روحاني از زنان براي رأي آوردن استفاده ابزاري کرد. ايشان همچنين بابت حمايت از روحاني در انتخابات سال 96 ابراز شرمندگي کرد.

شايد در نگاه اول چنين به نظر برسد که ايشان و ساير اصلاح طلبان و هم فکران‌شان نگران پايمال شدن حقوق زنان و استفاده ابزاري دولت از آنان هستند، اما جريان چيز ديگري است.

عملکرد دولت روحاني به حدي افتضاح بوده است که جاي هيچ گونه دفاع از ايشان را براي اصلاح طلبان حامي او باقي نگذاشته است. از اين رو، اصلاح طلبان در پروژه جديد خود تلاش دارند از روحاني عبور کنند و به افکار عمومي چنين القا کنند که روحاني هيچ قرابتي با اصلاح طلبان ندارد. مصاحبه جديد خانم پروانه سلحشوري نيز در راستاي همين پروژه تحليل مي شود.

وضعيت اصلاح طلبان در انتخابات 1400 بسيار وخيم است. در واقع تمامي برنامه هاي اين جناح سياسي در اين 8 سال به بن بست رسيده و مردم با گوشت و پوست خود، ناکارآمدي اين جناح را حس کردند؛ بنابراين، ليبرال هاي داخلي تلاش دارند با ترفندهايي پيکر بي جان اصلاحات را از اغماء خارج کنند تا بتوانند شانس جديدي براي جلب (بخوانيد دزديدن) آراي مردم داشته باشند.

بياييد از سوي ديگر به گفته هاي پروانه سلحشوري دقت کنيم. دولتي که مردم را از ترس ديوار کشيدن در پياده روها و رقيب هراسي پاي صندوق هاي راي آورد و دغدغه اول مردم را از معيشت به سمت دوچرخه سواري و ورزشگاه رفتن بانوان تنزل داد، حالا کارش به جايي رسيده است که نماينده هم فکر ايشان بر پوچ بودن اين وعده ها تاکيد مي کند!

به اميد روزي که مردم با آگاهي بيشتري پاي صندوق هاي راي بيايند. ملتي که اولويت هاي خود را نشناسد، به سادگي عروسک خيمه شب بازي وعده هاي دروغين جناح هاي سياسي مختلف مي شود. کاش اين بار فهميده باشيم، از ماست که بر ماست.

فردين ساريخاني

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/najva/post/61724
0 نظر
دسته بندی