× تماس با ما
2 0 نظرات 474 بازدید
تاریخ انتشار 12 - 1399/12/16

خودبرتر بینی سینماگران، وکلا

خودبرتر بینی سینماگران، وکلا

 خودبرتر بيني سينماگران، وکلا

هنوز خودبرتر بيني سينماگران کمرنگ نشده که کانون وکلا نيز با همان توجيهات که کار وکلا تعطيل بردار نيست، در جاهاي پر خطر حضور دارند و... طي نامه اي خطاب به وزارت بهداشت خواهان اولويت دريافت واکسن کرونا براي جامعه وکلا شده است.

اينگونه نامه هاي پياپي که احتمالا تداوم خواهد داشت در حقيقت از حس خود اصلح پنداري افراد و طبقات خاصي از اجتماع نشأت ميگيرد. امري که سوغات جولان دادن ليبراليسم در پايه هاي اصلي تفکر اجتماعي کشور است.

سالها پيش اسپنسر و پس از آن داروين، با مطرح کردن بقاي اصلح و تنازع بقا اعلام کردند در مخاطرات اجتماعي آن کس که ضعيف‌تر است به شکلي طبيعي تصفيه ميشود، گونه هاي اصلح باقي ميماند و به اين شکل جامعه به سوي تکامل پيش ميرود.

اسپنسر با همين ديدگاه طرفدار سرسخت اقتصاد آزاد بود و نسبت به محرومين به شدت سنگدل عمل ميکرد. او با هر گونه توجه به طبقات پايين مخالفت ميکرد و اصالت را به صاحبان ثروت و قدرت ميداد و معتقد بود تنها اين افراد صلاحيت زيست و تداوم حيات را دارند و جامعه بايد از ضعفيان غربال شود.

اصل تنازع بقا را در حيات انساني و تکامل اجتماعي نيز امري طبيعي  ميدانست. تفکر اسپنسر با استقبال زياد طبقات بالاي اجتماعي و طرفداران اقتصاد ليبرال روبرو شد  زيرا بر اساس آن ميتوانستند استثمار طبقات پايين و ويژه خواري را توجيه کرده و به ثروت و قدرت خود بيفزايند.

اکنون در کارزار کرونا درخواست هاي مکرر طبقات خاص اجتماع براي اولويت دريافت واکسن، نمود چيزي جز نفوذ همين تفکر نيست.

تفکري که به اصل ضد انساني، ضد اخلاقي و ضد اجتماعي تنازع بقا برميگردد و بر اساس آن خوديت چه در قالب فرديت و چه در قالب صنف، طبقه و قبيله، محور اصلي است. چيزي که در اصطلاح عامه به آن « دست و پا کردن» ميگويند.

يعني براي خودت تلاش کن

براي خودت فراهم کن

براي خودت جفت و جور کن

 

نگاهي کاملا ضد اجتماعي که ريشه در فرهنگ استعماري و استثماري ليبراليسم غربي دارد. فرهنگي که قانون جنگل را در جوامع انساني حاکم ميکند و حق زيست کرامت مند را به طبقات قوي ميدهد و براي طبقات پايين بويژه مستمندان، ضعيفان فقط زيست عريان را قائل است.

خود اصلح پنداران جامعه ما اکنون نگاهشان به آنچه در حال وقوع است، يک ميدان تنازع بقاست که ميکوشند براي خود واکسن " دست و پا کنند."

فاطمه سادات حبيبي

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/najva/post/61484
0 نظر
دسته بندی