× تماس با ما
2 0 نظرات 465 بازدید
تاریخ انتشار 20 - 1399/12/15

مقاله رافائل کوهن استراتژیست موسسه رند

مقاله رافائل کوهن استراتژیست موسسه  رند

مقاله رافائل کوهن استراتژيست موسسه  رند

او مي گويد دوره برجام گذشته و برجام ديگر به نفع آمريکا نيست . مي گويد برجام براي حل بحران ايران نبود نه طولاني مدت بود و نه جامع بلکه براي محدود کردن تهديد ايران بوده است و در زمانه کنوني با تغيير زمانه، ديگر کارايي ندارد.

 

با توجه به روند برنامه هاي آمريکا و کاهش سرعت ايران در زمينه هاي مختلف و با انگيزه هاي مختلف که در برجام کاهش سرعت هسته اي ايران است همين انتظار راجع بهFATF نيز مي باشد و انتظار ميرود که در صورت وارد شدن ايران منجر به کاهش رشد اقتصادي به بهانه پول شويي شود.

ميلاد اسدي

https://www.rand.org/blog/2021/03/why-biden-cant-turn-back-the-clock-on-the-iran-nuclear.html?utm_campaign=&utm_content=1614699577&utm_medium=rand_social&utm_source=twitter

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/najva/post/61474
0 نظر
دسته بندی