× تماس با ما
3 0 نظرات 799 بازدید
تاریخ انتشار 21 - 1399/12/12

نامه ای که حتی برای اصلاح طلبان هم ارزشی نداشت

نامه ای که حتی برای اصلاح طلبان هم ارزشی نداشت

نامه اي که حتي براي اصلاح طلبان هم ارزشي نداشت

 آخرين حرکت سياسي، عمومي سيد محمد خاتمي که نامه اي بسيار مهم است و بررسي خود  نامه نکات فراواني دارد اما بجز بررسي نامه ،بيگ ديتا ها چيز هاي جالبي را درباره اين نامه نشان ميدهند.

همان گونه که در دو گراف فوق مي‌بينيد خود اصلاح طلبان هم از بيم اين که سبک اين نامه شبيه سبک دولت تَکرار بود به ان واکنش زياد نشان نداده اند حال آن که بيشتر رسانه هاي خبري مهم در دستشان است

و از همه مهمتر اين نامه براي براندازان جلب توجه کرده

در گراف بعدي نيز با 38? انتقاد و 28?مطالب جهت امروز نشان ميدهد که تا چه حدي با  موضوع خارج از عرف سياسي براي مردم بود.

ميلاد اسدي

https://t.me/sureesrafill/7672?single

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/najva/post/61452
0 نظر
دسته بندی