× تماس با ما
4 0 نظرات 489 بازدید
تاریخ انتشار 10 - 1399/12/10

ایجادیک صلح پایدار در یمن

ایجادیک صلح پایدار در یمن

ايجاديک صلح پايدار در يمن

جنگ يمن، در ششمين سال خود از سال 2021 ، منجر به کشته شدن بيش از 250،000 نفر و ايجاديکي از بدترين بحران هاي بشردوستانه در جهان امروز شده است.

اين يک جنگ نيابتي بين حوثي هاي مورد حمايت ايران ، جدايي طلبان جنوبي تحت حمايت امارات متحده عربي و دولت به رسميت شناخته شده بين المللييمن تحت حمايت عربستان سعودي شده است. عليرغم سالها مذاکره با واسطه سازمان ملل ، اختلافات به طور فزاينده اي جدي شده و مواضع آنها به نظر آشتي ناپذير است. بارها و بارها آتش بس ناپايدار بوده و اقدامات اعتمادساز که يک بار اميدوار کننده بوده اند در تغيير وضعيت موجود ناکام مانده اند، چه رسد به دستيابي به صلح پايدار

در اين گزارش، نويسندگان ريشه هاي اين درگيري را رديابي مي کنند، هزينه هاي آن را تشخيص مي دهند، عوامل اصلي درگيري هاي محلي و مکانيسم هاي ميانجيگري را شناسايي مي کنند، و توضيح مي دهند که چگونه نفوذ سياسي ، منافع اقتصادي و روابط نظامي نقش بازيگران اصلي را درروند صلح شکل داده است.

 اين تجزيه و تحليل از پنج سال تحقيق شرکت RAND مشتمل بر يک تلاش گسترده براي جمع آوري داده ها در يمن است که پويايي درگيري هاي ملي، شبکه هاي نفوذ منطقه اي و محرک هاي محلي درگيري و منابع مقاومت را ارزيابي مي کند، همچنين 200 مصاحبه با ارتش، دولت و دولت اصلي جامعه و بازيگران قبيله اي در سراسر يمن.

اين تحقيق توصيه هاي روشني را براي پايان دادن به چرخه خشونت، مذاکرات صلح ناموفق و وعده هاي شکسته ارائه مي دهد. صلح پايدار مستلزم يک رويکرد بين المللي هماهنگ در زمينه امنيت و تشکيل يک نهاد بين المللي با نفوذ، مأموريت و منابع براي پشتيباني از فرآيند آشتي، بازسازي و بازسازي ده ها ساله است.

يافته هاي کليدي

جنگ داخلي يمن ريشه در شکايت هاي سياسي و اقتصادي دارد که چالش هاي مداوم در تاريخ مدرن يمن بوده است.

نارضايتي هاي محلي تلاش هاي صلح را تضعيف کرده و موجبات گره گشايي ائتلاف به رهبري عربستان را فراهم آورده و به شکست روند صلح به رهبري سازمان ملل کمک کرده است.

اين شکايات قدرت نخبگاني را شکل مي دهد که پتانسيل کمک به آشتي بين اختلافات يمن را دارند اما به همان اندازه نقش تخريب کننده را بازي مي کنند و روند صلح را تهديد مي کنند.

هزينه هاي انساني جنگ داخلي يمن سرسام آور بوده است، اما گروه کوچکي اما تأثيرگذار از يمني ها از اين درگيري جنجالي بهره مند شده اند.

اين "ذينفعان" جنگ، ترکيبي از نخبگان سنتي و تازه واردان يمن ، از بي ثباتي و کمک هاي خارجي از هر نوع براي منافع اقتصادي و سياسي سو استفاده کرده اند.

شناخت برندگان و بازندگان در جنگ داخلي مداوم در طراحي راه حل هاي موثر و بادوام براي درگيري هاي کنوني حياتي است.

 

بازيگران محلي - شيوخ قبيله اي، رهبران جامعه و ساير افراد برجسته - احتمالاً براي حفظ توافق صلح نهايي بسيار مهم خواهند بود.

  سنت غني ميانجيگري غيررسمي محلي و يمن در طول درگيري همچنان ادامه داشته است ، واسطه هاي غيررسمي هم مقامات ايالتي را جايگزين مي کنند و هم مکمل آنها هستند.

  هيچ يک از ميانجيگري هاي غيررسمي (از طريق بازيگران محلي) يا رسمي (از طريق مقامات ايالتي) براي حفظ توافق صلح کافي نيست.

 

دو راه ممکن براي تلاش هاي صلح در يمن وجود دارد:

  اولين کار دو برابر کردن تلاش هاي فعلي است که بر آشتي ملي متمرکز است.

  مورد دوم تمرکز مجدد در تلاش هاي بين المللي سازندگي صلح و دولت سازي در استان هاي جنوبي و شرقي يمن ، حداقل در کوتاه مدت است.

توصيه ها

جامعه بين المللي بايد از يمني ها در ايجاديک رويکرد مرحله اي که حل و فصل سياسي و ثبات اقتصادي را تأمين ميکند، ضمن تضمين امنيت شهروندان در سراسر لايه هاي سياسي و اجتماعي يمن، حمايت کند. اين رويکرد مرحله اي بايد از ثبات و تسکين در کوتاه مدت، به يک دوره انتقالي سازندگي در ميان مدت تبديل شود ، و در ادغام دموکراتيک و توسعه پايدار در بلند مدت به اوج خود برسد.

بازيگران بين المللي بايد بدانند که دستيابي به منافع سياسي، اقتصادي و امنيتي خود نمي تواند به بهاي صلح در يمن باشد.

جامعه بين المللي بايد متعهد شود که صلح در يمن را متعهد بي سابقه کند ، يک نهاد بين المللي تأسيس مي کند که هم ماموريت و هم منابع لازم براي نظارت و پشتيباني از روند آشتي، بازسازي و بازسازي دهه هاي طولاني را دارد. همانطور که يک دولت انتقالي يمن نياز به ورود گسترده دارد، اين نهاد نيز بايد چنين باشد، که صدا را براي بازيگران سياسي مختلف از سراسر يمن فراهم کند.

نظر شخصي رصدگر:

تحقيقي توسط موسسه Rand انجام شده يا ناقص است يا جهت گيري شده، چرا؟

هيچ صحبتي از طرف متخاصم يعني عربستان سعودي و حامي اصلي آن يعني ايالات متحده آمريکا، نکرده است. نتيجه اي که از چنين تحقيقاتي مي توان گرفت اين است که حتي موسسات تحقيقاتي بين المللي هم در حال خط دهي فکري به مخاطبين هستند تا موضوع اصلي و طرف زورگو ديده نشود.

بابک معيني فر

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/najva/post/61411
0 نظر
دسته بندی