× تماس با ما
1 0 نظرات 766 بازدید
تاریخ انتشار 12 روز پیش

توییت برنی سندرز

توییت برنی سندرز

توييت برني سندرز:

 

ثروت خانواده والتون (صاحبان والمارت) در سال 2018: 146 ميليارد دلار

ثروت خانواده والتون (صاحبان والمارت) در سال 2021: 228 ميليارد دلار

حداقل دستمزد کارگران والمارت در سال 2018 : 11 دلار در ساعت

حداقل دستمزد کارگران والمارت در سال 2021 : 11 دلار در ساعت

اين خشمي اخلاقي است که ثروتمندترين خانواده آمريکا به کارگران والمرت حقوق بسيار پاييني پرداخت ميکنند

سندرز سناتور ارشد آمريکايي اصلي ترين مؤلفه سرمايه داري را با مثالي کاملا ملموس بيان ميکند.

در نظم سرمايه سالار، توده هاي مردم براي تحمل بار سنگين بحران ها بکار مي آيند. مردم در دوران رکود و تنزل اقتصادي، با کاهش دستمزد و سياست تعديل نيرو حتما در ضرر شريک خواهند شد و بار سنگين بحران را براي جلوگيري از آسيب رسيدن به سرمايه و سرمايه دار تحمل خواهند کرد. اما شکوفايي و رشد اقتصادي هيچ ربطي به توده مردم ندارد و تنها صاحبان سرمايه از آن متنعم ميشوند.

اين خصلت سرمايه داري است که هر بحراني رخ ميدهد آن را بر قشر فرودست تحميل ميکند و هر کاميابي را تنها مختص اشراف ميداند.

ليبراليسم با تقسيم جامعه به دو گروه صاحب سرمايه و آويزان صاحب سرمايه. در حقيقت تمام حقوق و کرامت انساني را از آن صاحب سرمايه ميداند و گروه دوم در ذيل آن تعريف ميشوند. اين شرايط چيزي جز برده داري و استثمار نوين نيست که گرچه در ظاهر خشونت قبل را ندارد، اما در باطن به شکلي خزنده و نرم، بخش عمده جامعه را در راستاي حفظ سيادت صاحب سرمايه استثمار ميکند. و تفاوتش با برده داري اوليه آن است که چون برده داري نخستين هويدا و آشکار بود در مقابل آن مقاومت شد، اما برده داري نوين پنهان و توجيه شده است و کمتر کسي متوجه آن ميشود تا در مقابلش بايستد.

سيده فاطمه حبيبي

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/najva/post/61342
0 نظر
دسته بندی