× تماس با ما
1 0 نظرات 607 بازدید
تاریخ انتشار 20 - 1399/11/30

با افراط گرایان داخلی مانند شورشیان برخورد کنید

با افراط گرایان داخلی مانند شورشیان برخورد کنید

با افراط گرايان داخلي مانند شورشيان برخورد کنيد

يک افسر سابق سازمان سيا حين صحبت درباره افراط گرايان داخلي از جمله افرادي که به پايتخت حمله کردند اظهار داشت که ايالات متحده بايد با اين افراد مانند شورشي ها برخورد کند و از تاکتيک هاي ضدشورش که در جنگ هاي افغانستان و عراق استفاده مي شده بهره گيرد.

رابرت گرنيه اظهار داشت ممکن است شاهد موج پايدار شورش در کشورمان باشيم که توسط هموطنان خودمان شکل گيرد. وي افزود اگر اقدامي ملي صورت نگيرد افراط گراياني که به دنبال رقم زدن “آخرالزماني اجتماعي” هستند قادر به ايجاد خشونت سياسيِ بومي شوند. او گفت نميخواهم بگويم ايالات متحده در اوج خشونت به عراق و افغانستان شباهت دارد اما فکر ميکنم بهتر است درباره اين مسئله و راه حل هاي آن بينديشيم. افرادي که دست به شورش زده اند بخش کمي از جمعيت آسيب ديده را تشکيل مي دهند. اما آنچه آنها را قادر به ادامه برنامه شان ميکند اين است که تعداد زيادي از مردم مي توانند به لحاظ تاکتيکي توسط آنها پشتيباني شوند. ما بايد تفاوتي ميان اين افراد خشونت طلب و آن دسته از مردمي که چنين افرادي را منعکس کننده منافع خود ميبينند و براي آنها ميجنگند قائل شويم. ما در اينجا در مورد جمعيت بيگانه صحبت نميکنيم. من دوستاني دارم که معتقدند راي ها دزديده شده است. حتي اعضاي خانواده ام در اين مورد خيلي ترديد دارند و من فکر ميکنم افراد زيادي وجود دارند که به شما اعتماد ندارند.
به نظرم ما به يک گفتگوي ملي نياز داريم. بايد آنچه را نميدانيم بپذيريم و سعي کنيم با هم به جستجوي حقيقت بپردازيم. در غير اينصورت سطحي از بي اعتمادي بوجود مي آيد که نه تنها براي سياست کشور تأسف آور است بلکه زمينه را براي خشونت هاي بومي پراکنده فراهم ميکند. از نظر من يکي از عواملي که بسيار حائز اهميت است رهبري شورش مي باشد. واقعيت اين است که اکثر اين  افراد خشونت طلب رئيس جمهور پيشين را به عنوان نمادي کاملا کاريزماتيک قبول دارند. او رهبر آنهاست، خواه خودش اين موضوع را تأييد کند يا نه. همانطور که در خاورميانه ديدم وقتي صدام حسين شکست خورد تظاهرات خشونت آميز فرونشست. در اينجا هم همين وضعيت وجود دارد. حقيقت اين است که ترامپ در انتخابات شکست خورده است. اين بسيار مهم است که مردم ببينند او شکست خورده و يک شهروند عادي است. اما به نظرم بايد حتما به مسئله توانايي ترامپ در تبديل شدن به نمادي براي افراد خشونت طلب بپردازيم.               

بنفشه کاظمي  

https://www.npr.org/2021/02/02/963343896/former-cia-officer-treat-domestic-extremism-as-an-insurgency?t=1613667810855

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/najva/post/61302
0 نظر
دسته بندی