× تماس با ما
4 0 نظرات 869 بازدید
تاریخ انتشار 15 - 1399/11/30

مورگان مویر افسر باسابقه سازمان سیا

مورگان مویر افسر باسابقه سازمان سیا

مورگان‌ موير افسر باسابقه سازمان سيا

افسر با سابقه سازمان سيا که در دولت جرج بوش “مأمور ارائه روزانه اطلاعات سري” به رئيس جمهور بود قرار است در دولت بايدن نيز همين مسئوليت را بر عهده گيرد: رئيس اطلاعات جديد کاخ سفيد به دنبال شخصي بود که در اين زمينه با تجربه بوده و سوابق سياسي نداشته باشد.

او مورگان موير را براي اين کار انتخاب کرد. شايد اين نخستين بار باشد که شخصي داراي چنين مسئوليتي در گذشته دوباره به کاخ سفيد باز ميگردد.وي جايگزين خانم بِث سَنِر ميشود. به گفته مقامات او فردي با تجربه است که پس از شکست اطلاعاتي در جريان 11 سپتامبر 2001 به مدت سه سال مسئول برگزاري جلسات اطلاعاتي در دولت جرج بوش بود. بازگشت دوباره يک تحليلگر سازمان سيا براي ارائه روزانه گزارش به کاخ سفيد امري غيرمعمول است، اما جامعه اطلاعاتي سعي دارد وي را با رئيس جمهور هماهنگ کند،آقاي موير به تنهايي اين مسئوليت را انجام نخواهد داد و قرار است فرد ديگري با او در اين زمينه همکاري کند.                

   بنفشه کاظمي

https://www.nytimes.com/2021/01/29/us/politics/biden

-intelligence-briefings-morgan-muir.html

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/najva/post/61297
0 نظر
دسته بندی