× تماس با ما
5 1 نظرات 825 بازدید
تاریخ انتشار 09 - 1399/11/30

نبرد خوشاب ؛ رویارویی مستقیم ایران و بریتانیا

نبرد خوشاب ؛ رویارویی مستقیم ایران و بریتانیا

نبرد خوشاب ؛ رويارويي مستقيم ايران و بريتانيا 

قسمت دوم 


نيروي هاي شجاع الملک که منتظر رويارويي با قواي انگليس بودند با باراني شديد مواجه مي شوند به طوري که بر اثر ضعف در نگهداري از باروت و تجهيزات نظامي ، دچار خسران موقتي شده و به 15 کيلومتري شمال برازجان و قريه دالکي عقب نشيني مي کنند .

البته روايت ديگري هم وجود دارد که وي بر اثر گزارش ناصحيح و پر از اغراق قراولان در خصوص کثرت لشکر بريتانيايي مبادرت به اين عمل نمود.

در حيني که شجاع الملک دست به عقب نشيني زد، سواران قشقايي در يک شبيخون سنگين به دشمن، چند تن از سربازان انگليسي را به قتل رسانيده و سپس از مهلکه مي گريزند.

انگليسي ها به حرکت خود ادامه داده و بدون مقاومتي وارد پادگان برازجان ميشوند اما از آنجايي که احتمال حملات پارتيزاني نيروهاي ايراني ميرفت، به سمت 10 کيلومتري جنوب غربي برازجان در قريه اي به نام خوشاب پسروي کرده و در آن مکان اردو زدند‌.

با بررسي هاي بيشتر جاسوسان شجاع الملک، وي برآورد دقيق تري در خصوص ميزان نيروهاي بريتانيايي مستقر در خوشاب پيدا کرده و نيروها را جهت درگيري آماده مي سازد.

 اولين حمله غافلگيرانه از جانب ايران ، توسط سواران قشقايي به فرماندهي "سهراب خان" انجام مي شود که تلفاتي سنگين به انگليسي ها وارد مي کند تا جايي که سرلشکر اترام بر شدت حملات و غافلگيري ناشي از آن اسب سقوط کرده و تا ساعت ها بيهوش مي شود .

انگليسي ها با روشنايي صبح دست به پاتک زده و سعي در به اسارت گرفتن نيروهاي ايراني مي نمايند که در اثر شدت حملات آنان شجاع الملک باز هم خوف کرده و تا کنارتخته در 25 کيلومتري برازجان عقب نشيني مي کند اما نيروهاي قشقايي و بومي به صورت دسته هاي کوچک و ضربتي در مناطق اطراف باقي مانده و درگيري را ادامه مي دهند.

 با ادامه يافتن درگيري و بارش شديد باران، ژنرال اترام صلاح را بر عقب نشيني ديده و لشکر انگليس سريعا به سمت بوشهر برمي گردد.

در مسير برگشت نيز مردم روستاهاي مختلف به صورت خودجوش و هماهنگ نشده با توان اندک خود حملاتي ايذايي را نسبت به نيروهاي انگليسي صورت مي دهند و فرماندهان مقابل را متوجه اين نکته مي سازند که حرکت در عمق خاک ايران خطرات جدي براي جان آنان در پي خواهد داشت.

نکته مهم نبرد خوشاب روش جنگ نامنظم نيروهاي بومي ، تنگستاني ، دشتستاني و قشقايي بود که با توجه به قابليت هاي بالاي نظاميان بريتانيا به لحاظ رزم کلاسيک و دارا بودن توپخانه قدرتمند ،  موثرتر از نيروهاي رسمي قشون ايران عمل کرد و اگر حملات ضربتي نيروهاي قشقايي و تنگستاني و بوميان خوشاب نبود شايد نتيجه جنگ به گونه اي ديگر رقم مي خورد و متجاوزان انگيزه حرکت به عمق خاک ايران را پيدا مي کردند.

جنگ خوشاب تنها نبرد کلاسيک ناموفق انگلستان در برابر ايران بود که اعتماد به نفس نيروهاي فارس و جنوب را در برابر تجاوزات بعدي اين امپراطوري بحري بالا برد و اثرات آن بر روحيه و غرور افسران و فرماندهان بريتانيايي تا حدي بود که "ژنرال استاکر" چندي پس از آن در بوشهر خود کشي کرد .

البته با توجه به ضعف حکومت قاجار و صدراعظم بي کفايت وقت يعني ميرزا آقاخان نوري ، در نهايت مسئله هرات با امضاي قرارداد "پاريس" توسط "فرخ خان امين الملک غفاري " ( وزير مختار ايران در فرانسه ) فيصله يافت و ايران براي هميشه از شهر هرات که همواره آن را ملک طلق خود مي دانست صرفنظر کرد

عليرضا تقوي نيا

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/najva/post/61293
1 نظر
(قاسم سازی) ِ حسن (قاسم سازی) ِ حسن 19:53:00 - 1399/11/30
مطالعه جنگ ها ازین بابت که تبلور داشته هاى یک ملت هست، تقاطع بسیارى رشته هاى دانشگاهى است. لذت مى بره هر آدم بصیر از بازگویی و بازخوانى اش.

آدم هاش رفتند، خاک شدند، ولى هر کف دست خاک این سرزمین آرزومند اینکه دوباره زیر نعل اون عشایر و زیر گیوه ى اون روستایی باشه (ولى تسبیح دست برخى استانداران امروزى نشه)
دسته بندی