× تماس با ما
1 1 نظرات 458 بازدید
تاریخ انتشار 22 - 1399/11/29

مهم این نیست که در انتخابات آینده چه کسی برنده میشود، مهم آنست که تمام نیروهای فعال جامعه در یک خط و آنهم خط منافع ملی قرار گیرند

مهم این نیست که در انتخابات آینده چه کسی برنده میشود، مهم آنست که تمام نیروهای فعال جامعه در یک خط و آنهم خط منافع ملی قرار گیرند

مهم اين نيست که در انتخابات آينده چه کسي برنده ميشود، مهم آنست که تمام نيروهاي فعال جامعه در يک خط و آنهم خط منافع ملي قرار گيرند

اگر بنا باشد مثل گذشته حجم عظيمي از نيروها، نيروي جناح خودشان را خنثي کنند، هر کس و از هر جناحي رئيس جمهور ايران شود، بازهم رشد و پيشرفتي به دست نخواهد آمد.

ما همه بيش از يک منافع ملي نداريم.
اگر انتخاب نکنيم برايمان انتخاب خواهند کرد.
اين قاعده بازي است. 
 اصل بر آن است که ما بعد از انتخاب کردن و انتخاب نکردن حق اعتراض نداريم.

جنايت کار ترين و خيانت کار ترين بازيگران سياسي آنهايي هستند که نيروهاي جامعه را رو در روي يکديگر قرار مي دهند و برآيند تلاش اين نيروها در بهترين حالت صفر  است.

بايد به اين باور برسيم که رئيس جمهور آينده هنوز هيچ عملکردي نداشته. چه مثبت و چه منفي. شرايط فعلي غير قابل قبول است و اتفاقا بايد همه باهم مطالبه تغيير داشته باشيم.

اينکه ما عملکرد عمدي برخي نفوذي ها براي ايجاد نارضايتي گسترده را به ديگران و آيندگان ربط دهيم، بنظرم منطقي نيست.

بايد مطالبه کرد و کانديداهايي را هم که برنامه دارند، نه اسم را، هم ديد.

من معتقد به "انقلاب انتخاب" هستم. تا انتخاب درست صورت نگيرد، نتيجه  منطقي و درست حاصل نخواهد شد. يا بقول بهتر "انتخاب غلط، نتيجه درست نداشته و نخواهد داشت".
بايد از انتخاب نماينده لابي ها و گروههاي ذينفع و امتحان پس داده اجتناب کرد.
بايد به رئيس جمهوري راي داد که دغدغه اصلي او اصلاح ساختاري باشد. 
اگر ساختار درست شود، نصف مشکلات حل ميشود و اگر مديريت ها هم اصلاح شوند، ميتوان به توسعه اميدوار بود.

مجيد گودرزي

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/najva/post/61292
1 نظر
vahid golab vahid golab 20:38:17 - 1399/12/01
بنظربنده درانتخابات ۱۴۰۰ انشاا... یاسرداررحیم صفوی ویا سردار محمدباقری نامزد وسپس برنده خواهند شد البته شانس بیشتری رو به جناب باقری میدهم
دسته بندی