× تماس با ما
9 1 نظرات 4157 بازدید
تاریخ انتشار 18 - 1399/10/14

چرا انگلیس اتحادیه اروپا را ترک کرد؟(به زبان ساده و کارتونی)

چرا انگلیس اتحادیه اروپا را ترک کرد؟(به زبان ساده و کارتونی)

چرا انگليس اتحاديه اروپا را ترک کرد؟(به زبان ساده و کارتوني)

 

سال 2016 بود که همه پرسي مردم انگليس به جدايي انگلستان از اتحاديه اروپا ختم شد. تصميمي که امروز و پس از رسميت يافتن خروج انگليس از اتحاديه اروپا، همچنان داراي تبعات اقتصادي نامشخص است.

به واقع پيچ و خم هاي زيادي در سياست انگلستان رخ داده که منجر به اين جدايي شده است اما براي پاسخ به چرايي خروج انگليس از اتحاديه اروپا، ابتدا مي بايست چيستي و علل شکل گيري اتحاديه اروپا مورد توجه قرار گيرد.

در اين تصاوير کارتون گونه در صدديم چگونگي شکل گيري اتحاديه اروپا و چرايي خروج انگليس از اين اتحاديه را تشريح کنيم.

سوال نخست: چرا اتحاديه اروپا شکل يافت؟

اروپا مجموعه کشورهايي است که قبلا بسيار درگير جنگ بوده بطوريکه در جنگ جهاني دوم بين سالهاي 1939 تا 1945 کشورهاي درون اروپا درگيري ها بسيار خونيني با يکديگر داشته اند که آسيب هاي فراواني را بر اروپا وارد آورد.


بنابراين و پس از جنگ جهاني دوم، بسياري از کشورها به اين درک مشترک رسيدند که کشورهاي اروپايي با يکديگر ادغام شوند که در گام هاي نخستينِ اين اقدام از ادغام صنايع ذغال سنگ و فولاد آغاز شد و پس از آن به مجموعه هاي گسترده تري از فعاليت هاي تجاري گسترش يافت.

 

نکته اي که لازم است بدانيد اينکه کشورها معمولا در باب کالاهايي که به کشورهايشان وارد مي شود قوانين تعرفه اي وضع مي کنند؛ بطوريکه در صورت ساخت اتومبيل در فرانسه و صادرات آن به انگليس مي بايست تعرفه اي مشخص را در انگليس پرداخت نماييد.


و يا اينکه اگر يک فرانسوي قصد مهاجرت و زندگي در انگليس را داشت مي بايست براي انجام اقدامات قانوني اين کار يک پروسه طولاني مهاجرت را سپري کند.


براي روشنتر شدن موضوع بايد بدانيد که اروپاي غربي شامل بر دهها کشور است که هر يک سياست هاي تجاري، مهاجرتي و اقتصادي خاص خود را دارند که در صورت برقراري روابط تجاري ميان آنها، پروسه سختي مي بايست طي مي شد و اتحاديه اروپا شکل يافت تا اين موانع را با وضع قوانين يکسان از ميان بردارد.


تقريبا از سال 1993 م. بود که يک به يک کشورهاي اروپاي غربي به اين اتحاديه پيوستند و از قوانين آن تبعيت کردند. به واقع کشورهاي اتحاديه اروپا با اجازه دادن به مردم پذيرفتند که کالاها، خدمات و سرمايه بطور آزادانه در ميان کشورهاي اتحاديه اروپا به گردش در آيد. به بيان ديگر آنچه که اتفاق افتاد مشابه نحوه فعاليت ايالت هاي آمريکا در ايالات متحده است.

 

اتحاديه بودن چالش هايي هم دارد...

همانطور که اتحاديه و ادغام قوانين بواسطه مشارکت کشورهاي اروپايي رونق را در پي داشت، همچنان تبعاتي را نيز به همراه داشت؛ بطور مثال در بحران مالي سال 2008 که بانک مرکزي اروپا نتوانست نسبت به بحران مالي شکل يافته پاسخي موثر دهد و رکود اقتصادي کمرشکني بر کشور هاي اتحاديه تحميل شد. از جمله نتايج اين بحران مالي، افزايش بيکاري، کاهش درآمد مالياتي، نياز بانک ها به کمک مالي و افزايش بدهي در تعدادي از کشورهاي اتحاديه اروپا بود.

وقوع اين رخداد و بحران مالي باعث شد تا نگراني کشورهاي ثروتمندي چون انگلستان افزايش يابد چرا که خويش را ملزم به کمک به کشورهايي با ثروت کمتر مي ديدند.


مخالفت برخي از انگليسي ها با مهاجرت خارجي ها پس از عضويت در اتحاديه اروپا

اتحاديه جديد اروپا مهاجرت شهروندان يک کشور به کشور ديگر را بسيار آسان کرد بطوريکه جمعيت مهاجرين پس از پيوستن انگليس به اتحاديه اروپا سر به فلک کشيد.


دو علت عمده افزايش مهاجرت به کشوري چون انگليس از نگاه کارشناسان

  1. نخست اينکه اتحاديه اروپا در اواسط دهه 2000 شامل کشورهاي پساکمونيست شد که طبعا مردم در اين کشورها فقير تر بودند و بسياري از شهروندان اين کشورها تمايل مهاجرت به کشورهاي ثروتمند تر چون انگليس داشتند.
  2. بحران مالي سال 2008 بويژه در برخي از کشورهاي اروپايي به شدت بر مردم فشار وارد کرد و قتي مردمان آن کشورها نتوانستند در کشور خود شغلي فراهم کنند عزم سفر به کشورهاي ديگري چون انگلستان کردند.

همانطور که توضيح داده شد دستيابي به بازار انگليس نسبتاً آسان بود و بواسطه اينکه مردم در سراسر اروپا انگليسي صحبت مي کنند لذا مهاجرت به کشوري چون انگليس بعنوان يک هدف طبيعي براي مردمان اروپاي جنوبي مورد مطالبه بود.


افزايش چشمگير تنش ها بر سر مهاجرت طي سالهاي اخير در انگليس

در بيست سال پيش، به سختي کسي تصور مي کرد که مهاجرت يا روابط نژادي بعنوان يک عامل مهم بعدها مورد چالش قرار گيرد؛ بايد گفت که زمانه تغيير کرده است.

در يک نظر سنجي که در سال 2015 به آنجام رسيده است 45 درصد از بريتانيايي ها روابط نژادي و مهاجرت را به عنوان مهمترين مسئله پيش روي کشور معرفي کرده اند.


امروزه هفتاد و هفت درصد از انگليسي ها معتقدند ک بايد سطح مهاجرت به کشورشان کاهش يابد.

همه پرسي در باب برگزيت

در سال 2015 ديويد کامرون نخست وزير انگليس موضوع همه پرسي به جهت باقي ماندن انگليس در اتحاديه اروپا را اعلام کرد و در سال 2016مردم با اختلاف اندکي به خروج از اتحاديه اروپا موسوم به برگزيت راي دادند.


اين امر منجر به هرج و مرج زيادي در انگليس شد چرا که هيچ کس بطور کامل نمي داند که نتايج اين اقدام چه خواهد بود. ضمن اينکه کامرون به علت مخالفت با خروج از اتحاديه اروپا در همان سال استعفاي خود از نخست وزيري را اعلام کرد. البته تا آن زمان راي برآمده از همه پرسي هيچ الزامي نداشت اما همه مي دانستند که مي بايست از راي مردم تبعيت کنند چرا که ناديده گرفتن خواست مردم به لحاظ سياسي براي انگليس بد و نامناسب تلقي مي شد.

روند جدايي انگليس از اتحاديه اروپا

بواقع انگليس و اتحاديه اروپا دو سال فرصت داشتند تا شرايط خروج انگليس از اتحاديه اروپا را شناسايي و بررسي کنند به اين معنا که پس از خروج چه قوانيني براي انگليس همچنان اعمال مي شود و اينکه انگليس چه امتيازاتي را همچنان باقي نگاه خواهد داشت.

به بيان ديگر انگليس و اتحاديه اروپا درصدد بودند تا با نوعي معامله ضربات ناشي از جدايي انگليس از اتحاديه اروپا را کنترل کنند؛ بنابراين مي بايست حداقل هايي از همکاري را همچنان باقي نگاه دارند.

به طور مثال اقتصاددان جاکوب کيرکگارد مي گويد که در حال حاضر خودروسازان انگليس با خيال راحت مي توانند تصور کنند که مي توانند اتومبيل هاي خود را در هر کشوري از اتحاديه اروپا بفروشند چرا که همه خودروها از استاندارد هاي يکساني برخوردارند. اما بايد توجه داشت که اين امکان در صورت وجود توافقي امکانپذير است و در غير اينصورت فروش خودروي انگليسي در سراسر اتحاديه اروپا بسيار پيچيده خواهد شد.


و بايد توجه داشت که اين سنخ از توافقات صرفا در مورد اتومبيل ها نيست بلکه محصولات دارويي، فناوري، مواد غذايي و يا هر چيز ديگري که انگليس توليد مي کند را مي تواند شامل شود که در غير اينصورت صادرات آسان انگليس به ساير کشورهايي اروپايي سخت خواهد شد.

ورود و خروج مردم از مرزها سخت تر خواهد شد

در حال حاضر حدود 1.2 ميليون بريتانيايي در کشورهاي ديگر اتحاديه اروپا زندگي مي کنند. تا قبل از رسمي شدن خروج انگليس از اتحاديه اروپا آنها مي توانستند بدون دردسر زياد در کشورهاي ديگر اتحاديه اروپا کار کنند و حال بايد ديد که آيا با توجه به توافقات صورت پذيرفته اين امر تغيير خواهد کرد يا خير.


سناريوي احتمالي مبني بر حفظ توافقات اقتصادي انگليس با اتحاديه اروپا

ايده اي که وجود دارد اين است که انگليسي ها با اتحاديه اروپا توافق کنند که به آنها اجازه داده شود که امتيازات اقتصادي خود را حفظ کنند مانند نروژ. اما بايد توجه داشت که با عنايت به راي انگليس به خروج از اتحاديه اروپا ممکن است اين نگاه از سوي اروپايي ها مورد پذيرش قرار نگيرد.


پيامدهاي بزرگتر براي برگزيت

بواقع تاسيس اتحاديه اروپا منجر به تسهيل روابط ژئو اکونوميک و ژئوپلتيکِ ايالات متحده آمريکا با اروپا شد. در چنين شرايطي مقامات آمريکايي مي توانند به جاي گفتگو با دهها کشور مختلف، به مقر اتحاديه در بروکسل بروند و با بخش بزرگي از اين قاره مذاکره و گفتگو کنند.


حال و تحت چنين شرايطي اين امکان قابل تصور است که ديگر انگليس بخشي از اين مذاکرات نباشد و مي بايست گفتگو و مذاکراتي مجزا براي جلب رضايت انگليس را اختيار کنند.


تأثيرات دومينويي ناشي از برگزيت

عملکرد ضعيف اقتصادي اتحاديه و عدم انطباق سياست هاي اقتصادي با بحران مهاجرت باعث شده که اکثريت کشورها همچون فرانسه و اسپانيا نيز علاقمند باشند تا فرصتي به سبک انگليس براي خروج از اتحاديه اروپا را تجربه کنند.

بايد برگزيت را يک معامله بزرگ دانست و بزرگتر انکه شروعي براي اتفاقات مهمتر در جهان باشد. ممکن است اظهارات ناشي از نارضايتي سياسي در ميان کشورهاي اروپايي شدت يابد و بطور بالقوه باعث تجزيه اروپا شود.


مبين رضايي

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/najva/post/60815
1 نظر
سهام نصاری سهام نصاری 00:26:54 - 1399/10/15
اینجاست که تاثیر دعای اللهم اشغل الظالمین بالظالمین را باید به خوبی مشاهده کرد و اصرار براین دعا نمود.
دسته بندی