× تماس با ما
4 1 نظرات 2672 بازدید
تاریخ انتشار 14 روز پیش

سالگرد آبانی که قرار بود، ایران سوریه شود!

سالگرد آبانی که قرار بود، ایران سوریه شود!

سالگرد آباني که قرار بود، ايران سوريه شود!

آبان 98 حوادث بسياري را در بطن خود داشت. شايد به جرات بتوان گفت اوج نمود ناکارآمدي دولت را در آن زمان شاهد بوديم. تصميمات اقتصادي غلط و البته عجيبي که در کنار فشار حداکثري آمريکا، کمر مردم را شکست و ميرفت که ايران را به سمت بحراني بزرگ سوق دهد.
 

آبان 98 با انکارهاي شديد دولت مبني بر عدم گران شدن بنزين شروع شد و با اعتراضات وسيع مردم پايان يافت. افزايش شديد قيمت بنزين در يک شب، راه را براي تکرار پروژه اي آزمايش شده در ايران هموار کرد. آباني که بوي جنگ داخلي سوريه و پروژه کشته سازي مايکل دندريا ميداد!
 

سالها پيش و در زماني که خشکسالي هاي بي سابقه سوريه، فشار اقتصادي شديدي را به مردم وارد کرده بود، آمريکا و اسرائيل فرصت را براي اجراي پروژه خود در خاورميانه، غنيمت شمردند.
 

براي صهيونيزم جهاني در کنفرانس هرتزليا مسجل شده بود که علت اصلي شکست اسرائيل از لبنان در جنگ 33 روزه، خونرساني ايران به حزب الله از راه سوريه بود. از اين رو، آنها تصميم گرفته بودند سوريه را با پروژه کم نظيري از دست گروه هاي مقاومت خارج کنند. 
 

به دنبال خشکسالي سوريه و به خطر افتادن معيشت مردم، رسانه هاي وابسته به اسرائيل در اين کشور فعال شدند تا تمام مشکلات اقتصادي را به اقدامات بشار اسد گره بزنند. اين رسانه ها سعي داشتند با نوعي جنگ رسانه اي از آب گل آلود معيشت، ماهي براندازي بگيرند. 
 

مدت ها بعد، پخش خبري در شبکه هاي اجتماعي، جامعه چند قوميتي سوريه را شوکه کرد. اين خبر بيان مي کرد که پليس سوريه به يک نوجوان سوري در زندان تجاوز کرده است. اين شايعه با شانتاژ و پروپگانداي عظيم رسانه هاي وابسته به صهيونيزم شدت گرفت و هر طيف رسانه اي بر سياهنمايي آن افزود. 
 

مردم پيرو اين ماجراي تلخ دست به اعتراض هاي گسترده عليه پليس سوريه زدند. پليس سوريه تا آن زمان فقط خود را براي تهديدات برون مرزي آماده کرده بود و شناختي از کنترل اعتراضات خياباني نداشت. 
 

در هياهوي اعتراضات، عده اي ناشناس از جو متشنج آن روزهاي سوريه استفاده کرده و همزمان به سمت مردم و پليس شليک کردند. پليس نيز به دليل عدم آگاهي لازم، در واکنش به تيراندازي ها شروع به شليک به سمت مردم کرد. پليس تصور مي کرد که مردم به سمت آنها تيراندازي مي کند و مردم نيز تصور ميکردند که اين پليس است که قصد سرکوب شديد آنها را دارد. 
 

اين طرح که بعدها به پروژه کشته سازي معروف شد، سالها قبل توسط مايکل دندريا افسر عالي رتبه سيا طراحي شده بود. اين طرح در اوکراين، هنگ کنگ و ليبي آزمايش هاي خود را پس داده بود و قرار بود اين بار سوريه را متلاشي کند. 
 

در اين طرح عده اي ناشناس مامور مي شدند تا همزمان به پليس و مردم شليک کنند تا به ناگاه اعتراضات مردم را به خشونت بکشند و آن را به سمت براندازي سوق دهند. 
 

پروژه کشته سازي در سوريه طبق نقشه از پيش تعيين شده پيش رفت و اعتراضات مردم خيلي زود به اغتشاشات گسترده تبديل شد و وقتي کار از دست حکومت مرکزي بشار اسد بيرون رفت، داعش اداره سوريه را به دست گرفت. داعشي که از مدتها قبل در سوريه براي همچين روزي توسط اوباما و کلينتون ساخته شده بود. 
 

اعتراضات به حق مردم سوريه توسط داعش دزديده شد و همان مردمي که روزي براي اعتراض به خيابان آمده بودند، حالا داعشي را جلوي روي خود مي ديدند که از هيچگونه جنايت و کشتار عليه مردم سوريه دريغ نمي کرد. 
 

برنامه ساختن دولت عراق و شام توسط داعش از يک سو و تلاش براي استقلال کردهاي سوريه از سوي ديگر، سوريه را به سمت تجزيه و نابودي سوق مي داد. لشکرکشي هاي آمريکا و ناتو نيز بر اين نا به ساماني ها مي افزود. 
 

ايران بحران در سوريه را خيلي زود فهميد و براي حفظ سوريه در جبهه مقاومت و حفظ امنيت مردم منطقه از خطر داعش، دست به کار شد و با مجاهدت هاي سردار قاسم سليماني توانست داعش و متحدان اروپايي و آمريکايي اش را در سوريه زمين گير کند.
 

در آبان 98، درست در زماني که گروه هاي مقاومت پيروزي هاي چشمگيري در برابر داعش به دست آورده بودند، بي کفايتي هاي دولت و در راس آن، گران شدن يک شبه بنزين باعث شد مردمي که معيشتشان سخت آسيب ديده بود، به خيابان ها بيايند و به ناکارآمدي دولت و گراني بنزين اعتراض کنند. 
 

اين اعتراضات بهترين موقعيت براي آمريکا بود تا بتواند پروژه کشته سازي را در ايران اجرايي کند. در اين زمان تعدادي از ليدرهاي آموزش ديده توسط سيا و سازمان هاي تروريستي، شروع به تيراندازي به مردم و پليس کردند و اعتراضات به حق مردم را به خشونت کشيدند.


تفاوت عمده اي که ايران با سوريه داشت، آگاهي مردم و وجود رهبري مقتدر و هوشيار در ايران بود. مردم خيلي زود راه خود را از اغتشاشگراني که قصد سوء استفاده از اعتراضات به حقشان را داشتند، جدا کردند. ناکام ماندن قيام 5 دي که اپوزوسيون براي آن تبليغات زيادي کرده بودند، از آگاهي و شناخت بي نظير مردم ايران خبر مي داد. مردمي که ناکارآمدي هاي دولت و فشارحداکثري ترامپ را تحمل کردند و همين صبر و آگاهي مردم راه را براي اجراي پروژه کشته سازي و سوريه شدن ايران بست!
 

همچنين رهبري با حمايت هاي به جاي خود، بر قدرت حکومت مرکزي افزوده و مانع استعفاي محتمل دولت و وخامت يافتن اوضاع شدند. به علاوه رهنمودهاي رهبري باعث آگاه تر شدن جامعه و خنثي شدن فتنه آبان 98 شد. 
 

آمريکا و اسرائيل تلاش بسياري کردند تا ايران، سوريه شود. اما نمي دانستند اين کشور رهبري دارد که با تکيه بر آگاهي مردم، نه فقط ايران بلکه سوريه را نيز از بحران نجات مي دهد!

فردين ساريخاني

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/najva/post/60193
1 نظر
سهام نصاری سهام نصاری 22:43:45 - 1399/08/26
دولت ودولتمردان مدعی از جنایتهای اقتصادی خود علیه ملت به یقین تا آخرین روز دست بر نمیدارد در این میان تنها امید مقاومت برای گذشتن ازین فراز و متنبه شدن وبیداری وبصیرت ما ملت در انتخابات پیش روست...
دسته بندی