× تماس با ما
3 0 نظرات 444 بازدید
تاریخ انتشار 9 روز پیش

تحریف چگونه تیغ تحریم را برنده تر می کند؟

تحریف چگونه تیغ تحریم را برنده تر می کند؟

تحريف چگونه تيغ تحريم را برنده تر مي کند؟

 

رهبر انقلاب اسلامي خط تحريف را مکمل خط تحريم دانسته‌اند و شکست تحريم‌ها عليه ملت ايران را وابسته به شکست خط تحريف تحليل کردند. در گزارش پيش رو به نسبت اين دو پرداخته‌ايم.

 

پيروزي انقلاب اسلامي جبهه‌‎بندي جديدي را در عرصه بين‌المللي شکل داد. عده‌ کمي از کشورها در کنار انقلاب اسلامي قرار گرفتند اما عمده کشورهاي قدرتمند آن زمان در مقابل انقلاب اسلامي قرار گرفتند و سعي کردند با اقدامات مختلف جلوي حرکت نظام سياسي برآمده از انقلاب اسلامي را بگيرند. تحريم و تحميل جنگ اقتصادي اصلي‌ترين راهبردهاي دشمن در اين زمينه بود.

نظام جمهوري اسلامي با پشتيباني گسترده مردم از جنگ تحميلي به سلامت عبور کرد و تحريم هم نتوانسته مانع حرکت ايران شود. در اين ميان در سال‌هاي اخير تحريم با مولفه ديگري همراه مي‌شود که همانا تحريف  واقيعت‌هاي کشور و عمليات رواني براي تضعيف مردم و ضعيف کردن قدرت نظام است.

رهبري در مورد تحريم دشمن مي فرمايند: خب، تحريمي که آمريکايي‌ها عليه ملّت ايران به کار گرفته‌اند، قطعاً يک جنايت است؛ يعني در اين ترديدي نيست، يک جنايت بزرگي است که اينها عليه يک ملّت به کار ميگيرند؛ حالا ظاهرش اين است که عليه نظام جمهوري اسلامي است امّا در واقع عليه همه‌ي ملّت ايران اين جنايت را دارند اينها انجام ميدهند... هدف اينها از اين کار چيست؛ يک هدف کوتاه‌مدّت دارند، يک هدف ميان‌مدّت دارند، يک هدف بلندمدّت دارند، و يک هدف جانبي.

از سوي ديگر در نزديک ترين مقطع اعمال مجدد و گسترده تر تحريم ها عليه ايران که از سال 97 شروع شده بال جنگ رواني و تحريف هم بيشتر مورد توجه دشمن قرار گرفته است و همين امر باعث شده رهبري در سخنراني هايي که در اين مدت انجام دادند به مسئله تحريف واقعيت‌هاي کشور اشاره کنند. رهبر انقلاب امسال در سخنراني عيد قربان در مورد خط تحريف فرمودند: به موازات تحريم، يک جريان تحريف هم هست؛ در کنارش يک جريان تحريف هست؛ تحريف حقايق، واژگون نشان دادن واقعيّات؛ چه واقعيّات کشور ما، چه واقعيّات مرتبط با کشور ما؛ اين هم يکي از کارهايي است که آنها انجام مي‌دهند.

رهبري ضربه به روحيه‌ي مردم و آدرس غلط دادن براي رفع مشکل تحريم را از جمله اهداف جريان تحريف دانستند. رهبر انقلاب همچنين در سخنراني اخيري که به مناسب هفته دفاع مقدس داشتند از تحريف واقعيت هاي دفاع مقدس هم گلايه کردند. ايشان در اين زمينه بيان داشتند: ما هر چه از لحاظ زمان از دفاع مقدّس دور مي‌شويم، از لحاظ معرفت بايد به دفاع مقدّس نزديک‌تر بشويم؛ چرا؟ چون تحريف در کمين است، دست‌هاي تحريف‌گر در کمين هستند.


 

اهداف دشمن از تحريم ايران
رهبر انقلاب در سخنراني هاي خويش براي جريان تحريم اهداف مختلفي را در سطوح گوناگون بيان کرده و به تحليل پرداخته‌اند. در نگاه مقام معظم رهبري هدف کوتاه مدت تحريم ها به ستوه درآوردن مردم ايران است. «هدف کوتاه‌مدّت آنها اين است که مردم را به ستوه بياورند؛ ملّت ايران به ستوه بيايند، خسته بشوند، آشفته بشوند و در مقابل دستگاه حکومت بِايستند؛ اين هدف اوّل آنها است. مي‌خواهند اين قدر فشار بياورند که مردم را به ستوه بياورند تا موجب بشود مردم در مقابل نظام، در مقابل حکومت و دولت بِايستند. اين هدف کوتاه‌مدّت اينها است؛ لذا مي‌بينيد که هم پارسال گفتند، هم پيرارسال گفتند، هم امسال گفتند: «تابستان داغ»؛ داغ يعني مردم بيايند در مقابل نظام ايستادگي کنند. حالا خودشان مبتلا به تابستان داغ شده‌اند.»

ايجاد مانع در برابر پيشرفت کشور هدف ميان‌مدّت جريان تحريم در نگاه رهبر انقلاب است. «هدف آنها اين است که با اين تحريم از پيشرفت کشور مانع بشوند؛ عمدتاً پيشرفت علمي. اينها را گفته‌اند، اينها حدسيّات من و تحليل من نيست» ورشکستگي دولت و فروپاشي اقتصاد هدف بلند‌مدّت‌ دشمن در اعمال تحريم عليه ايران است. «هدفشان به ورشکستگي کشاندن دولت است؛ يعني متلاشي کردن اقتصاد کشور و فروپاشي اقتصاد کشور، که طبعاً اگر اقتصاد يک کشوري بکلّي از هم فرو پاشيد و متلاشي شد، ادامه‌ي حيات براي او ممکن نيست، هدف نهايي‌شان اين است و ميخواهند اين کارها را هم بکنند.»

تحريم ها در نگاه رهبري هدف جنبي را هم دنبال مي کنند که آن هم قطع ارتباط جمهوري اسلامي با محور مقاومت است. «قطع رابطه‌ي جمهوري اسلامي با نيروهاي مقاومت  هدف جنبي‌اي هم دارند که ميخواهند به اين وسيله رابطه‌ي جمهوري اسلامي را با دستگاه‌ها و نيروهاي مقاومت در منطقه قطع کنند»

اهداف خط تحريف
خط تحريف بال ديگر خط تحريم است که عليه ايران به کار گرفته شده است. از نگاه رهبري خط تحريف دو هدف اصلي را در مورد ايران دنبال مي‌کند. اولين هدف نااميد کردن مردم نسبت به اوضاع کشور و دومين هدف هم دادن آدرس غلط به جامعه است.
رهبر انقلاب در مورد تلاش دشمن براي تضعيف روحيه مردم معتقد هستند که:  امّا آن مسئله‌ي اوّل که تضعيف روحيه‌ي مردم و ضعيف کردن نشاط و تحرّک و اميد مردم است، از اوّل انقلاب بوده. از اوّل انقلاب، خطّ ثابت دشمن همين بود که خطاب به مردم ايران، به وسيله‌ي تلويزيون‌ها، راديوها -البتّه آن وقت محدودتر بود، حالا که ديگر وسيع هم شده و انواع و اقسام راه‌هاي ارتباطي وجود دارد- به مردم ايران تفهيم کنند که بيچاره شديد، ديگر مثلاً کارتان تمام است و هيچ کاري از عهده‌ي کسي براي شما برنمي‌آيد، الان هم دارند همين را دنبال ميکنند، اوضاع را بد جلوه ميدهند، با صدها زبان، با صدها وسيله. اگر نقطه‌ي قوّتي در کشور باشد که مطلقاً انکار ميکنند؛ يا به سکوت برگزار ميکنند يا انکار ميکنند. خب، کارهاي خوبي در کشور دارد انجام ميگيرد؛ مطلقاً [حتّي] يکي از اينها در تبليغات خارجي دشمنان ما منعکس نيست. نقطه‌ي ضعفي اگر وجود داشته باشد، آن را ده‌برابر ميکنند، گاهي صدبرابر ميکنند که اين نقطه‌ي ضعف را بزرگ کنند؛ براي چيست؟ براي اين است که روحيه‌ي مردم تضعيف بشود.

 جريان تحريف، بعد داخلي هم در کشور دارد که مطالب ياس آلود دشمن را انعکاس مي‌دهد. نااميد کردن مردم توسط خط تحريف با راهبرد آدرس غلط دادن اتفاق مي افتد «آدرس دادن‌شان اين جوري است که ميگويند «اگر ميخواهيد تحريم برطرف بشود، در مقابل آمريکا کوتاه بياييد»؛ خلاصه‌ي حرف اين است که بايد کوتاه بياييد در مقابل آمريکا، بايد ايستادگي نکنيد،»

خط تحريم و تحريف در نگاه رهبر انقلاب همديگر را تقويت مي کند و بدون وجود يکي عملکرد ديگري عقيم خواهد ماند. از همين زوايه است که رهبر انقلاب معتقد هستند که اگر خط تحريف شکست بخورد آن وقت شکست خط تحريم هم حتمي خواهد بود. «من به شما ميگويم که اگر جريان تحريف شکست بخورد، جريان تحريم قطعاً شکست خواهد خورد؛ زيرا که عرصه، عرصه‌ي جنگ اراده‌ها است؛ وقتي جريان تحريف شکست خورد و اراده‌ي ملّت ايران همچنان قوي و مستحکم باقي ماند، قطعاً بر اراده‌ي دشمن فائق مي‌آيد و پيروز خواهد شد.»

 

جعفر برزگر

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/najva/post/59786
0 نظر
دسته بندی