× تماس با ما
2 0 نظرات 359 بازدید
تاریخ انتشار 12 روز پیش

این یک قانون است، حق با سرمایه است...

این یک قانون است، حق با سرمایه است...

اين يک قانون است، حق با سرمايه است...

 

دست نوشته اي در ميان راهپيمايان آمريکايي است که مي گويد:
« مامور پليس به يک زن سياه پوست شليک کرد، و فقط براي شليک هاي از دست داده اش، بازخواست شد! »

 

برونا تيلور، دختر جوان رنگين پوست، در آپارتمانش مورد هجوم ماموران پليس قرار گرفت.
بيست گلوله شليک شد، و برونا در حاليکه به حالت تسليم بود، با هشت گلوله تيرباران شد.

اما دادگاه مامور پليس را بخاطر گلوله هاي اضافه ديگري که شليک کرده بود مورد بازخواست قرار داد.

اين نه تنها نژاد پرستي عريان غرب، بلکه عصاره کاپيتاليسم است که به وضوح برابر چشم جهانيان نمايش داده ميشود.

نژادپرستي و سرمايه پرستي به طرز غير قابل تشخيصي در هم تنيده شده اند. کپيتاليسم از دل نژادپرستي متولد شده، اولين بازار آزاد سرمايه داري، نيز بازار پر سود تجارت برده بود.

مدعاي آزادي ليبراليسم، خرافه اي بيش نيست. ليبراليسم نه آزادي، که پيام آور اسارت و بردگي، است.
تا زماني که تجارت برده سودمند بود، ادامه يافت. و پس از آن برده داري با استثمار کارگر شکلي نوين يافت.
برده داري در خون و گوشت ليبراليسم است،
بردگي سرمايه و صاحبان سرمايه.

در ايدئولوژي سرمايه پرست هيچ چيز حتي جان انسان قابل رقابت با سرمايه نيست، بويژه اگر جان سياه پوستي باشد که در ديدگاه غربيان مو بور بنابر گفته هاي داروين، در تکامل عقب تر از نژاد سفيد است.

سياهان در نژادپرستي سرمايه داري، همان بردگانند همچنان، و بايد نظم سيستم را بپذيرند.

گرچه برني سندرز، پيش از اين بارها در توييت و سخنراني هايش از سيستم نژادپرستانه قضايي آمريکا سخن گفته بود،
 سيستمي که بايد تغيير کند.

اما حقيقت اين است که نظم قضايي که در تملک سرمايه داري است، چندان تغييري نخواهد کرد.

آمريکا مرکز کپيتاليسم و در اوج حکمراني ليبراليسم است، نظمي  با هدف کسب سود تا بينهايت، در نتيجه چنين الگويي، حتي پليس هم حافظ امنيت سرمايه ميشود.

مرگ انسان برايش هرگز برابر با هدر رفتن گلوله نيست!

اين است که مامور پليس بايد پاسخگوي ضرر اقتصادي به جامعه باشد، نه گرفتن جان يک انسان که احتمالا در نظم سرمايه داري دير يا زود بايد از پا در مي آمد.

سيده فاطمه حبيبي

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/najva/post/59731
0 نظر
دسته بندی