× تماس با ما
2 0 نظرات 727 بازدید
تاریخ انتشار 23 - 1399/06/24

توئیت نجوا در خصوص تبعات ناشی از تخطی احتمالی کشورهایی چون امارات در قبال ایران

توئیت نجوا در خصوص تبعات ناشی از تخطی احتمالی کشورهایی چون امارات در قبال ایران

توئيت نجوا در خصوص تبعات ناشي از تخطي احتمالي کشورهايي چون امارات در قبال ايران

 

آنهايي که آشکارا و بمنظور خوش رقصي براي اربابانشان دست در دست خصم نهاده اند و خبث طينت خويش را آشکار ساخته اند بدرستي مي دانندکه ايران در راستاي حفظ منافع ملي و سرزميني خويش با هيچ کشوري تعارف نداشته و ندارد؛گمان مي کنيد کمترين واکنش ايران درصورت تخطي کشورهايي چون امارات چه خواهد بود؟

 

 #توئيت
 #امارات

 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/najva/post/59340
0 نظر
دسته بندی