× تماس با ما
5 2 نظرات 4435 بازدید
تاریخ انتشار 14 - 1399/06/22

فَإِنَّ فِی الْعَدْلِ سَعَةً

فَإِنَّ فِی الْعَدْلِ سَعَةً

اِنّ في العَدل سِعَه

اين تصوير متعلق به برزيل است که ميان فقرا و ثروتمندان ديوار کشيده اند،


يک سوي شهر تعدادي اندک با ثروتهاي خيره کننده زندگي ميکنند و سمت ديگر عده اي کثير در شهرک هاي اقماري و محروم، با فقري سهمگين سکونت دارند.

 

برزيل به گفته آمارها در رتبه 9 برترين اقتصادهاي جهان قرار دارد،  با نظام صادراتي قوي که حتي صادرات هواپيما را نيز شامل ميشود.


اما آنچه از اين رشد عظيم اقتصادي به مردم اين کشور رسيده جز شکاف طبقاتي حيرت انگيز نبوده است.


آمارهاي بانک جهاني رشد برزيل را تاييد و نظام سرمايه داري آن را تشويق ميکند، اما از اين رشد و جهش، نصيبي به زندگي عمده مردم آن نرسيده است.


بيش از 22 ميليون برزيلي در فقر محض به  سر ميبرند و بيش از30 ميليون نفر کمي بالاتر از فقر مطلق زيست ميکنند.


53 ميليون برزيلي يعني معادل سي درصد جمعيت اين کشور يا فقر مطلق دار ند يا تنها کمي با آن فاصله دارند.


16 ميليون برزيلي نيز در بيسوادي مطلق بسر ميبرند. 


 اين ها داده هايي است که آمارها ميگويند، حقيقت بسيار بيشتر و مهلک تر از اين آمار است.


برزيل در کنار جهش اقتصادي صاحب يکي از بزرگترين نابرابري هاي اقتصادي جهان است.


مردم در جزاير و بخش هايي از اين کشور همچنان به صورت بدوي زندگي ميکنند، و از رشد جهان نه فقط بي بهره که حتي بي خبرند.


فقرا در شهرکها و حاشيه شهرها، کمي شبيه هند، در تعداد زياد به سختي روزگار ميگذرانند، اما همچنان به گفته بانک جهاني برزيل يک قدرت اقتصادي است. با انباشت ثروت فراوان.


برزيل يکي از دهها نمونه اجراي سياستهاي سرمايه داري، و حاکميت نئوليبراليسم است.


آنچه رشد و توسعه ناميده ميشود،  در مسير متضاد با توسعه و گشايش زندگي عمده مردم سير ميکند.


توسعه حاصل از نظم سرمايه داري، تمامي رفاه و امکانات را به شکل غده اي سرطاني در يک جا جمع ميکند، و اکثريت جامعه را از آن محروم ميکند.


جامعه دچار به اين گونه توسعه جز يک بيمار نزار نيست، هر چند جامعه جهاني تاييدش کند و برايش هورا بکشد.


سرمايه داري، بيش از آنکه توسعه بياورد، توهم توسعه مي آورد.


برزيل انباشت ثروت دارد، هواپيما ميسازد و صادر ميکند، اما مردمش در حال له شدن زير همين چرخهاي سرمايه داري هستند.


عده اي بسيار قليل بر کوهي از ثروت تکيه ميزنند، و ما بقي مردم در حاليکه دستشان از ساده ترين امکانات دور است در خود ميلولند.


نئوليبراليسم و سرمايه داري سرطان جامعه انساني است، که تنها به رشد و افزايش ثروت فکر ميکند، 53 ميليون نفر هم در مسير افزايش پول منکوب شوند اهميتي نخواهد داشت.


در نظام سرمايه داري همه چيز قرباني توسعه سرطاني خواهد شد، و اين رخدادي است که به وضوح در برزيل، هند، پرو، و دهها کشور ديگر ديده ميشود.


آنچه بايد دانست اين است که به گفته عالي ترين زمامدار تاريخ بشريت، امام علي (ع) در خطبه15 نهج البلاغه: 
«فان في العدل سعه» گشايش و توسعه در عدالت نهفته است، و اگر جامعه اي قصد رسيدن به توسعه دارد، کافيست عدالت را برقرار کند، توسعه خود بخود مي آيد. 


گفتمان توسعه تحميلي نظام سرمايه داري تنها کاريکاتوري از توسعه را در جامعه ايجاد خواهد کرد، که بجاي فکاهي بودن، دردناک خواهد بود.

 

سيده فاطمه حبيبي

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/najva/post/59306
2 نظر
نهال یگانه پویا نهال یگانه پویا 14:56:13 - 1399/06/23
برای درک خطبه امام علی ( ع) لازم نیست خیلی دور بریم و مثال از برزیل بزنیم ....
در خانه اگر کس است ، یک حرف بس است
فاطمه موسوی فاطمه موسوی 19:21:41 - 1399/06/24
بسیار عالی گفتین.
...لطفا لینک کوتاه مطلب رو جوری قرار بدین که راحت بسه کپیش کرد
دسته بندی