× تماس با ما
4 1 نظرات 515 بازدید
تاریخ انتشار 11 روز پیش

توئیت واحد سیاسی مصاف در خصوص مأموریت رئیس جمهور به وزارت صمت به منظور بازگرداندن آرامش در بازار خودرو

توئیت واحد سیاسی مصاف در خصوص مأموریت رئیس جمهور به وزارت صمت به منظور بازگرداندن آرامش در بازار خودرو

توئيت واحد سياسي مصاف در خصوص مأموريت رئيس جمهور به وزارت صمت به منظور بازگرداندن آرامش در بازار خودرو

 رئيس جمهور به وزارت صمت براي بازگرداندن آرامش به بازار خودرو ماموريت داد...
آرامش براي کي جناب پرزيدنت!؟
آرامش براي شما يا ما؟!

پ.ن:مردم وقوه اجراييه اي که ميبايست #ما و در يکسو باشند؛ولي در مقابل هم قرار گرفتند و اين محصول عملکرد دولت فخيمه جنابتان و يارانتان است...

 #تلخند_سياسي

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/najva/post/59256
1 نظر
(قاسم سازى ِ ) حسن فرشباف (قاسم سازى ِ ) حسن فرشباف 01:49:51 - 1399/06/19
سر فرصت لیست مولفه هاى رفتارى بدید ازین ها

پیش از انتخاب شدن تا روز وداع .

(من آمپرم با فحش خورده گان ازین دولت مى زنه ، کابینه دکتر روحانى باهرکس درگیر بوده باید مدال و نشان بصیرت ملى داد به اونا .

حسن عباسى یه آدم نه ، میله مسیر ، عقربه ، رسّام ، نشون لیزره ... ببینید روحانى چى ها حامى کى بودند - با کى بی طرف بودند - با چه کسانى درگیر بودند )
دسته بندی