× تماس با ما
1 0 نظرات 336 بازدید
تاریخ انتشار 16 روز پیش

ویلفردو پاره تو

ویلفردو پاره تو

ويلفردو پاره تو

پاره تو به عنوان استاد اقتصاد ملي دانشگاه لوزان در سالهاي 3-1902 نظام سوسياليستي را مورد انتقاد شديد قرار داده و يک چنين نظامي را تصوف ايده اليستي خواند که فقط  در ذهن عوام امکانپذير خواهد بود.

 

جمله معروف او که مي‌گويد: تاريخ گورستان اشراف و نخبگان است، بي شک آنتي تزي است که در برابر جمله کارل مارکس در مانيفيست کمونيست که گفته بود: تاريخ تمام جوامع تا به امروز به تاريخ مبارزات طبقاتي مي ماند. (آرون: 134: 1354)

 

اصولا از نظر پاره تو تحولات شديد زماني منجر به انقلاب مي‌شود که زوال فرهنگي در طبقات بالا شروع شود در همين حال در طبقات پايين جامعه، کيفيت عناصر تشکيل قدرت شکل مي‌گيرد هر جامعه اي که تصور آن مي رود به دو گروه تقسيم مي شود:

 

 

برگزيدگان خود به دو گروه حاکمه و غير حاکمه تقسيم ميشوند او مي گويد لازمه جامعه حرکت است او معتقد است که هميشه حرکتي از پايين به طرف بالا در جامعه جريان دارد اگر چه برگزيدگان حاکم سعي دارند از اين حرکت جلوگيري بعمل آورند ولي معمولا نتيجه کار کاملا موفقيت آميز نخواهد بود.

 

در اين رابطه او جامعه را ابتدا به دو جامعه افراطي تقسيم مي کند: جامعه باز و بسته. جامعه باز جامعه اي است که در آن اين حرکت با سرعت و شدت انجام ميگيرد ولي در جامعه بسته اين حرکت به آرامي جريان دارد و تقريبا فاقد تحرک محسوس است. بعقيده او جوامع متعادل و حقيقي بين اين دو جامعه افراطي قرار دارند بنظر او سيستم سرمايه داري آزاد بهترين تضمين کننده يک جامعه متعادل است بعبارت بهتر پاره تو را بايد جامعه شناسي دانست که به يک نظام سياسي مي انديشيد که در عين آمرانه بودن متعادل نيز هست يعني نظامي که حاکمان آن استعداد تصميم گيري را دارند ولي آزادي تفکر را براي شهروندان و بويژه متخصصان و روشنفکران محفوظ ميدارند(آرون: همان: 184).

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/najva/post/59113
0 نظر
دسته بندی