× تماس با ما
4 0 نظرات 3505 بازدید
تاریخ انتشار 09 - 1399/04/03

شکار ببرهای بزرگ و پراندن مگس‌ها | چین با فساد سیستماتیک خود چه کرد؟

شکار ببرهای بزرگ و پراندن مگس‌ها | چین با فساد سیستماتیک خود چه کرد؟

شکار ببرهاي بزرگ و پراندن مگس‌ها | چين با فساد سيستماتيک خود چه كرد؟

 

فساد سيستماتيک در دولت چين پس از آغاز سياست اصلاحات و درهاي باز در سال 1978 و همزمان با توسعه اقتصادي شدت يافت و موضوع تا 2012 چنان وخيم شده بود که مهم ترين وظيفه اي که کميته مرکزي حزب کمونيست به شي جين پينگ واگذار کرد مبارزه و رفع فساد بود.

 

در چين سنتي هديه دادن امري نمادين در مناسبات انساني و روابط است و رشوه ها نيز اغلب در همين قالب و توجيه، داده مي شوند، در زمان چين باستان روش موثري براي مقابله با سوء استفاده از قدرت توسط امپراتور و ساير مقامات وجود نداشت و روش عمده تکيه بر شرافت بود و براي محدود کردن سوء استفاده از قدرت آموزش صداقت در دستور کار بود.

 

دنگ شيائوپينگ در 1985 جمله اي گفت که شايد بتوان تفکر رهبران آن دوران چين را متوجه شويم: «سياست ما اين است که  اجازه دهيم برخي از مردم و برخي از مناطق زودتر ثروتمند شوند تا بتوانند مناطق عقب مانده را کمک کنند»

 

بر همين اساس روابط شبکه اي در حزب کمونيست تعيين کننده بود و هر کس به هسته اصلي قدرت نزديک تر بود و خود را وفادارتر نشان مي داد از اطلاعات بازار و پاداش بيشتري بهره مي برد و اين هسته بيشتر شامل خانواده ها، دوستان و همکلاسي ها مي شد.

 

در کتاب «فساد توسط طراحي» نوشته ملاني مانيون، يک نکته اساسي ذکر شده: بعضي از سيستم هاي طراحي شده دولت پاک را ترويج مي کنند در حالي که برخي ديگر فساد ايجاد و حفظ مي کنند. همچنين در اين کتاب سه طرح اساسي براي مقابله با فساد اشاره شده است: نهادهاي ضد فساد، مکانيسم تشويقي و طراحي قانون .

 

نوامبر 2012 در هجدهمين کنگره حزب کمونيست هو جين تائو در مورد فساد مي گويد : «بايد قاطعانه با فساد مخالف باشيد و سياستمداران را پاک و صادق نگه داريد. اگر نتوانيم خوب با فساد مقابله کنيم، مي تواند براي حزب مهلک باشد و حتي باعث فروپاشي و سقوط دولت شود»

 

هوجين تائو چهار اصل را معرفي  کرد: شناسايي علت و معلول، درمان جامع، مجازات و تمرکز بر روي پيشگيري و بر طراحي سيستم ضد فساد و تقويت همکاري بين المللي در مبارزه با فساد.

 

طبق برنامه و با اتمام مدت رياست جمهوري هوچين تائو، شي چين پينگ روي کارآمد و در اولين سخنراني مقررات 8 بندي وضع کرد که بند هشتم عبارت است از: مديران بايد مقررات را کامل رعايت و مقررات مربوطه به خانه و اتوموبيل دولتي را به جديت اجرا نمايند .

 

 البته مبارزه با فساد در دولت هاي پيش از شي جين پينگ هم بود اما حزب کمونيست ماموريت ويژه اي جهت ريشه کني فساد سيستماتيک به او داد.

 

چين يک ميليارد و چهارصدميليون نفر جمعيت دارد و از اين بين حدود 90 ميليون نفر عضو حزب کمونيست هستند ، از عالي ترين مقامات کشوري و ارتش تا مديران بيمارستان هاي دولتي، مديران دانشگاه ها، مديران فدراسيون هاي ورزشي و حتي مديران موسسات تحقيقاتي.

 

در 2012 شي جينگ پينگ برنامه اي ضرب الاجلي اجرا کرد جهت دستگيري و محاکمه مفسدان بزرگ که فساد بيش از 100 ميليون يواني دارند (ببرهاي بزرگ) که اغلب نزديکان به هسته قدرت مرکزي بودند تا ببرهاي کوچک که فساد زير 10 ميليون يوان دارند و مگس ها. طبق فرمان او ابتدا تمرکز بر ببرهاي بزرگ بود، عناصر نزديک به حاکميت که دشمن مردم هستند و اگر محاکمه و مجازات نشوند اوضاع به خطر خواهد افتاد. طبق فرمان او تمام ببرهاي بزرگ بدون هيچ تبعيض و استثنا مي بايست مجازات مي شدند و اگر افرادي مستثنا شوند در پايان تعداد زيادي از آنها بدون مجازات خواهند ماند و اين  آينده بدي را براي کشور را رقم خواهد زد.

 

در اکتبر 2014 نيز شي جين پينگ اعلاميه اي منتشر کرد که در آن بر رعايت قانون، رعايت دقيق اساسنامه حزب کمونيست، مبارزه ضد فساد و نظارت مردم بر همه ي مقامات صرف نظر از رتبه و مقام آنها تاکيد داشت.

 

کميته ضد فساد در 2013 تشکيل شده بود و از آن تاريخ پيوسته گزارش اقدامات خود را در سايتي به اطلاع مردم مي رساند و گزارش هاي مردم را نيز از همان طريق در حال دريافت است.

 

در 2015 تئوري ديگري در مبارزه با فساد معرفي شد: قطع برخي درختان براي حفظ جنگل، که بازگو کننده طرحي استراتژيک بود و طي آن تعدادي از مديران بسيار نزديک به هسته قدرت شامل چند تن از ژنرال هاي ارتش تا اعضاء دفتر سياسي حزب مرکزي، شهرداران و مديران بالارتبه، معاونين وزرا، مديران امنيتي، دادستان ها و قاضي ها به اتهام فساد دستگير و محاکمه شدند.

 

در کنار آن براي آن دسته از مجرمين اقتصادي که از چين گريخته بودند نيز عمليات شکار روباه از سال 2014 تاکنون ادامه دارد، براي نمونه در 2015 وزارت امنيت با همکاري سفارتخانه هاي چين در خارج از کشور 850 مجرم اقتصادي فراري را به چين بازگردانده و محاکمه کردند. اقدام ديگر در کنترل و پيشگيري از فساد اصلاحات عميق در سيستم اداري و مديريت و عدم تمرکز قدرت است، مصوبات اداري کاهش يافته و توجه بيشتر به نظارت و بازرسي معطوف شده است.

 

پروژه ها و مصوبات غيرضروري حذف و لغو شدند چراکه ساده سازي بر شفافيت و سهولت نظارت مي افزايد.

 

قوانين شفاف و روشن در اختيار عموم قرار گرفته و قوانين پنهاني از بين رفت. تخمين زده مي شود در جريان ضد فساد از 2012 تاکنون بيش از يک ميليون مقام دولتي محاکمه شده اند.

 

احسان چلونگر، دکتراي اقتصادکاربردي

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/najva/post/37773
0 نظر
دسته بندی