× تماس با ما
2 0 نظرات 1451 بازدید
تاریخ انتشار 15 - 1399/04/02

راهبرد ایران در پاسخ به قطعنامه شورای حکام آژانس چیست؟

راهبرد ایران در پاسخ به قطعنامه شورای حکام آژانس چیست؟

 

راهبرد ايران در پاسخ به قطعنامه شوراي حکام آژانس چيست؟
 
نمي توان انتظار داشت در مقابل يک قطعنامه از طرف شوراي حکام آژانس ايران از NPT خارج شود اين خروج هم وزن اقدامي بسيار بزرگتر است و من تصور مي کنم ايران دسترسي ها را ارائه نمي دهد و در برابر اين اقدام با حرکتي هم وزن و متناسب، از سطح همکاري ها کم مي کند. و اگر قدم بعدي آژانس بلند تر باشد ايران مي تواند عکس العمل هاي شديدتري نشان بدهد.
خروج از NPT پاسخ مناسب اقدام آژانس در شرايط فعلي نيست

 

 قطعنامه اي که به پيشنهاد سه کشور بريتانيا، فرانسه و آلمان که طرفين حاضر در توافق برجام نيز هستند ارائه شد و در شوراي حکام به تصويب رسيد از ايران درخواست همکاري کامل با آژانس را مطرح کرده است تا همکاري هاي ايران با آژانس به صورت کامل برگردد و به طور مشخص از دو مرکز نام برده و از ايران خواسته است دسترسي بازرسان آژانس را به اين دو مرکز فراهم کند. يک مرکز تورقوزآباد است که بنيامين نتانياهو ادعا کرد مأموران اطلاعاتي اسرائيل اسناد هسته اي ايران را از آن مرکز خارج کرده اند و با استناد به آن اسناد مدعي است که ايران بعد از برجام نيز فعاليت براي ساخت سلاح اتمي را ادامه داده است. مرکزي در جاده اصفهان به شيراز وجود دارد که مدعي انجام فعاليت هاي هسته اي در آن مرکز هستند. بنابر ادعاي آژانس 4 ماه از ايران خواستار اجازه دسترسي و بازرسي کردند که ايران اجازه دسترسي و بازرسي نداده است. شوراي حکام بنابراين درخواست معوق مانده اين قطعنامه را تصويب کرده و از ايران خواسته است بلادرنگ اجازه دسترسي صادر کند.

 

با توجه به اين قطعنامه اين سوال بوجود مي ايد که ايا روند آژانس قانوني است يا خير؟ ادله ايران اين است که آژانس بايد منطبق بر ادله خود درخواست بدهد و ايران تا اينجا مطابق بر خواسته آژانس رفتار کرده است و بيشترين بازرسي ها را داشته و بالاترين دسترسي ها را براي آژانس فراهم کرده است. اما اين ادعاها مبتني بر فضا سازي رواني اسرائيل است و ايران ادعاهاي اسرائيل را رد کرده است.

 

قطعنامه که از سوي شوراي حکام صادر شده است حتما اين موضوع در نهادهاي مسئول بررسي خواهد شد. چند نهاد در کشور موضوع پرونده هسته اي ايران را دنبال مي کنند. شورايعالي نظارت بر حسن اجراي برجام يکي از اين نهادها است که توسط رهبر معظم انقلاب تعيين شده است. رييس جمهور و وزير امور خارجه و رييس مجلس و رييس سازمان انرژي اتمي و آقاي جليلي به نمايندگي رهبري و چند نفر ديگر اين موضوع را بررسي مي کنند همچنين شوراي عالي امنيت ملي و سازمان انرژي اتمي نيز در اين خصوص کار مي کنند. قطعا اين مساله در اين شورا ها مورد بحث است. آقاي غريب آبادي نماينده ايران در سازمان بين المللي انرژي اتمي اعلام کرده است ايران پاسخي مقتضي خواهد داد ولي اينکه پاسخ چه خواهد بود.

 

 کشور فارغ از توصيه ها مسيري در پيش گرفته و فشار حداکثري را با مقاومت حداکثري پاسخ مي دهد و در برابر هر عملي عکس العمل متناسب و هم وزن و هم اندازه دارد در دو سال گذشته ايران دچار افراط و تفريط نشده است و در برابر فشارها سکوت نکرد و دچار هيجان زدگي و اقدامات راديکال نشد. بر اساس تجربه، رفتاري که آژانس داشت اقدامي هم وزن است. نمي توان انتظار داشت در مقابل يک قطعنامه از طرف شوراي حکام آژانس ايران از NPT خارج شود اين خروج هم وزن اقدامي بسيار بزرگتر است و من تصور مي کنم ايران دسترسي ها را ارئه نمي دهد و در برابر اين اقدام با حرکتي هم وزن و متناسب از سطح همکاري ها کم مي کند. و اگر قدم بعدي آژانس بلند تر باشد ايران مي تواند عکس العمل هاي شديدتري نشان بدهد.

 

امير علي ابوالفتح- راهبرد معاصر

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/najva/post/37767
0 نظر
دسته بندی