× تماس با ما
2 0 نظرات 843 بازدید
تاریخ انتشار 20 روز پیش

۱۵ نکته درباره تله آژانس

۱۵ نکته درباره  تله آژانس

15 نکته درباره "تله آژانس"

 
شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي با اکثريت آرا قطعنامه پيشنهادي سه کشور اروپايي درباره برنامه هسته اي ايران را تصويب کرد.

 

شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي روز جمعه 30 خرداد، قطعنامه پيشنهادي انگليس، آلمان و فرانسه عليه  برنامه هسته اي ايران را با 26 راي موافق، 7 راي ممتنع و 2 راي مخالف تصويب کرد. اين قطعنامه، براساس گزارش آژانس مبني بر اين ادعا که "ممکن است در در برخي مکان ها در ايران در اوايل سال 2000 پژوهش‌هايي در مقياس کوچک بر روي مواد هسته‌اي انجام شده باشند." توسط تروئيکاي اروپايي تدوين شده است. در ادامه به بازخواني پرونده هسته اي از آغاز تا کنون به صورت موجز مي پردازيم تا به پاسخ اين گزاره برسيم که هدف از سناريوي جديد عليه برنامه هسته اي ايران چيست؟

 

نکته اول: به دنبال نشست گروهک تروريستي منافقين در 14 اوت سال 2002 در هتل ويلارد و ادعا درباره فعاليت هاي پنهاني هسته اي ايران، آژانس بين المللي انرژي اتمي با استناد به اين گزارش ساختگي و ادعاهاي واهي در سپتامبر سال 2003 پرونده هسته اي ايران را گشود و با تصويب قطعنامه اي در 4 فوريه سال 2006 اين پرونده را به شوراي امنيت ارسال کرد.

 

نکته دوم: امنيتي سازي پرونده هسته اي ايران، بهانه اي براي اعمال تحريم هاي سنگين اقتصادي با استناد به اتهامات بي اساس شد.

 

نکته سوم: اين اتهامات بي اساس و فشارهاي بي سابقه به ايران در چارچوب تحريم هاي اعمالي شوراي امنيت، تصميم گيران جمهوري اسلامي ايران را به سمت بومي سازي دانش هسته اي و کسب پيشرفت هاي شگرف در زمينه فناوري هسته اي پيش برد.

 

نکته چهارم: توانمندي بالاي ايران در حوزه دانش هسته اي و ناکامي آمريکا و رژيم صهيونيستي در متوقف کردن آن با ابزار ترور و خرابکاري، باعث آغاز گفتگوهاي فراگير ميان ايران 1+5 براي پايان بخشيدن به يک پرونده خودساخته آمريکايي – اروپايي شد ولي حتي توافق موسوم به برجام در سال 2015 در وين هم نتوانست اين پرونده ادعايي را براي هميشه مختومه کند.

 

نکته پنجم: خروج آمريکا از توافق هسته اي در ارديبهشت سال 97 و عدم انجام بندهاي اين توافق از سوي پنج کشور ديگر با وجود همکاري گسترده ايران با بازرسان آژانس به نوعي اثبات کرد برجام با هدف مختومه کردن پرونده هسته اي ايران امضا نشده بود.

 

نکته ششم: اين گزاره زماني نمايان تر شد که سه کشور اروپايي هم علي رغم ادعاها درباره حفظ برجام  پس از خروج آمريکا از اين توافق، به تعهدات خود از SPV تا INSTEX عمل نکردند.

 

نکته هفتم: اکنون پس از 5 سال از امضاي برجام، آژانس بين المللي انرژي اتمي اين بار با استناد به ادعاهاي بي اساس رژيم صهيونسيتي، در تلاش براي احياي مجدد پرونده هسته اي ايران با ايفاي نقش سه کشور اروپايي و حمايت آمريکا است.

 

نکته هشتم: آژانس بين المللي انرژي اتمي در گزارش جديد خود مدعي ممانعت ايران از بازرسي دو سايت و عدم همکاري تهران با بازرسان آژانس شده است.

 

نکته نهم: با توجه به همسويي همه جانبه آمريکا و تروئيکاي اروپايي با گزارش آژانس اين گمانه وجود دارد که هدف گزارش آژانس، طراحي پازل جديد بار ديگر با موضوع تکراري برنامه هسته اي ايران باشد.

 

نکته دهم: همانند سال هاي 2002 تا 2006 بارديگر با اطلاعات غلط و ادعاهاي بي اساس، سه کشور اروپايي(تروئيکاي اروپايي) با همکاري آژانس و با حمايت آمريکا در حال امنيتي سازي پرونده هسته اي ايران هستند.

 

نکته يازدهم: اينبار تفاوت عمده اي با 18 سال قبل دارد؛ ايران با پذيرش برجام تمام تعهدات خود را انجام داده، فعاليت هاي هسته اي خود را محدود و در برخي حوزه ها متوقف کرده، بارها به بازرسان آژانس مجوز بازرسي از سايت هاي هسته اي را در جهت راستي آزمايي فعاليت هاي هسته اي داده است و همکاري هاي گسترده ديگري که در قالب توافق هسته اي سال 2015 وين، جمهوري اسلامي ايران در طول اين 5 سال به اجراي آن متعهد بوده است.

 

نکته دوازدهم: با وجود همکاري گسترده، بارديگر سناريو «تله آژانس» با محوريت رژيم صهيونسيتي و با ايفاي نقش آمريکا، آلمان، فرانسه و انگليس باردگير عليه برنامه هسته اي ايران کليد زده شد که در صورت پذيرش درخواست ها از سوي ايران، زمينه طرح اتهامات بي اساس ديگري خواهد شد.

 

نکته سيزدهم: ورود ايران به اين زمين بازي از قبل تعريف شده با اهرم فشار قطعنامه شوراي حکام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، زمينه اي براي تداوم درخواست هاي بدون پايان آژانس با هدايت آمريکا و صهيونيست ها و ايفاي نقش اروپايي ها خواهد بود.

 

نکته چهاردهم: اين سناريو دو هدف عمده خواهد داشت؛ الف: بازگشت ايران به قبل از برداشتن گام هاي کاهش تعهدات برجامي و متوقف کردن راهبرد مقاومت فعال. ب: وادار کردن ايران به پذيرش تمديد تحريم تسليحاتي در ماه اکتبر.

 

نکته پانزدهم: آنچه جمهوري اسلامي ايران بايد در اين برهه  پيش بگيرد مبتني بر سه اصل مي تواند باشد؛

  1. عدم پذيرش "رژيم ويژه بازرسي" فراتر از NPT
  2.  سرعت بخشيدن به برنامه صلح آميز هسته اي در چارچوب راهبرد مقاومت فعال.
  3.  تاکيد بر غيرقابل پذيرش بودن تمديد تحريم تسليحاتي و اعلام اين اقدام به عنوان "ختم برجام".  

 

راهبرد معاصر

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/najva/post/37734
0 نظر
دسته بندی