× تماس با ما
3 0 نظرات 676 بازدید
تاریخ انتشار 21 روز پیش

برده‌داری، پیشه‌ی سرمایه‌داری است

برده‌داری، پیشه‌ی سرمایه‌داری است

برده‌داري، پيشه‌ي سرمايه‌داري است

 

 نژاد پرستي که امروز در غرب بويژه آمريکا شاهد آن هستيم، بر پايه‌ي  ايدئولوژي فکري ليبراليسم استوار است چرا که اساسا سرمايه‌‌داري ريشه در نژادپرستي، استعمار و استثمار دارد.
و ايدئولوژي ليبراليسم، چيزي جز توجيه برتري عده‌اي خاص نيست،
تا جايي که بنيان‌گذاران آيين ليبراليسم خود از بزرگترين سوداگران انسان بوده‌اند.
 

 

اگر بخواهيم جان لاک انديشمند شهيرغربي را که در طنزي تلخ،  منادي حقوق بشر و فيلسوف آزادي خواه شناخته مي شود، با ادبيات امروز حاکم بر عدليه‌ي ايران معرفي کنيم بايد او را « سلطان برده داري » ناميد.

 

 

لاک از آنجا که منافعش در کثيف‌ترين سوداگري تاريخ بشريت، يعني خريد و فروش انسان، به مثابه برده نهفته بود، در تاملات فلسفيش به شکلي رندانه، و سرشار از توجيهات ساده، دم دستي،  و همراه با عوام‌فريبي تمام، استعمار، استثمار، و برده داري را توجيه مي کرد.
 
 
او غير اروپائيان را بي‌شعور مي دانست و در مورد بوميان آمريکا صريحا اعلام ميکرد « آنها توانايي کار عقلاني ندارند» 
 

 

و اکنون جان لاک اين برده‌دار بزرگ، پدر ليبراليسم کلاسيک ناميده مي شود، و آثار و عقايدش زيربناي اصلي شکل گيري نظم سرمايه‌داري و ليبراليسم کنوني.

تفکري بر مبناي برتري جويي، که امروزه برده داري را به شکلي مدرن، و با استثمار طبقه‌ي محروم پيش مي‌برد. 

 

گرچه قرار نيست همه‌ي مصائب جهان را به ليبراليسم نسبت دهيم اما
يقينا انديشه‌اي که بر تاملات فلسفي بزرگترين تاجران برده‌داري استوار است، هرگز قادر به برقراري عدالت و رفع تبعيض نيست. حال در هر جاي جهان و با هر پوسته‌اي اجرا شود نتيجه‌ي اجتناب ناپذيرش شکل گيري دوگانه‌ي فرادست و فرودست است.
 
سيده فاطمه حبيبي

 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/najva/post/37724
0 نظر
دسته بندی