× تماس با ما
2 1 نظرات 1517 بازدید
تاریخ انتشار 15 - 1399/03/30

اروپا نقاب انداخت؛

اروپا نقاب انداخت؛

 

اروپا نقاب انداخت؛
 
تعهدات فرا تر از NPT را لغو کنيد

 

 تروئيکاي اروپايي عضو برجام، با آخرين دشمني در قالب قطعنامه ضد ايراني "آژانس"، ثابت کردند به تمام معنا شريک دزد هستند، هر چند که تيم روحاني اصرار داشت آنها را دوست و شريک ايران جانمايي کند.
 
 
قطعنامه اي که شوراي حکام آژانس به پيشنهاد انگليس، فرانسه وآلمان تصويب کرد، از ايران مي خواهد دسترسي هاي جديدي براي بازرسي بدهد و اين در حالي است که ايران، فراتر از تعهدات ان پي تي و پروتکل الحاقي، رژيم بازرسي ويژه اي را طبق برجام پذيرفت؛ با اين تصور که غرب به تعهدات لغو تحريم ها عمل کند.
 
وقتي آمريکا برجام را زير پا گذاشت، تيم روحاني و ظريف بالغ بر يک سال، در زمين اروپا بازي کرده و اين گزاره خلاف واقع را عنوان کردند که قصد اروپا اجراي تعهدات ضد تحريمي است؛ بنابراين ما هم بايد تعهدات را ادامه دهيم.
 
پس از آن هم که ثابت شد اروپايي ها تعهدات را به انجام نمي رساند، ادعا شد اروپا انگيزه و اراده اش را دارد و فقط "نمي تواند" مقابل تحريم هاي آمريکا بايستد. به همين دليل نيز روحاني و ظريف، حتي در پاريس و نيويورک، به دنبال جلب همراهي اروپايي ها بودند!
 
اما قطعنامه پيشنهادي تروئيکاي اروپايي به آژانس، نشان مي دهد آنها کاملا غرض ورزانه برخورد مي کنند؛ چه اين که ايران در واکنش به نقض کامل برجام از سوي آمريکا (و البته همراهي اعلام نشده اروپا) اقدام به کاهش يا توقف برخي تعهدات برجامي کرده است.
 
ايراد بزرگ به مبناي غلط تنظيم برجام بر مي گردد: هر چه مطالبات طرف مقابل در نهايت بي اعتمادي، سخت گيري و بر مبناي دريافت امتيازات نقد (غالبا برگشت ناپذير) نوشته شد، انتظارات طرف ايراني بر مبناي حسن ظن و سهل انديشي و خوش خيالي نگاشته شد.
 
تيم ظريف پذيرفت در ازاي دريافت مُشتي وعده نسيه و فاقد ضمانت، امتيازات گسترده بدهد. و ضمنا آژانس را -با وجود سوابق سياهش-  داور قضاوت درباره تعهدات خود قرار دهد. در عين حال، تعهدات غرب، داراي هيچ تضميني نبود و هيچ نهادي براي دفاع از حقوق ايران در صورت نقض عهد غرب، پيش بيني نشده بود.
 
ما به عنوان استثناي پادمان هاي آژانس، خود را متعهد به تعهداتي ويژه کرديم، بدون اين که از آمريکا و اروپاي بدعهد کمترين تضميني بگيريم. اين دستپخت دوم تيم روحاني در مذاکرات 92 تا 94، با وجود عبرت هاي توافقات 82 تا 84 بود.
 
بدتر اين که مکانيسم شکايت در برجام نيز به زيان ايران عمل مي کند و بنابراين دولت روحاني نتوانسته حتي از نقض برجام (به خاطر برگشت خودکار تحريمها) شکايت کند.
 
اعلام توقف همه تعهدات فراتر از ان پي تي و تاکيد بر اين که ايران پس از اين، "رژيم ويژه بازرسي" به عنوان استثنا بر ان پي تي را نخواهد پذيرفت، کمترين واکنش براي احياي بازدارندگي و بازگشت توازن به مواجهه با غرب است.
 

محمد ايماني

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/najva/post/37723
1 نظر
حسین نیک خواه کیارمشی حسین نیک خواه کیارمشی 04:15:50 - 1399/03/31
عالی
درست است که غرب در این بازی پیروز شد، اما می شود از تجربه این شکست به بهترین نحو استفاده کرد.
در خواست دارم اکنون که تیم ظریف با پوست و گوشت خود کینه ورزی غرب را لمس کرده است، فرصت را غنیمت بشمارند و مردم، واقعیت ها را از تجربه های شما بشنوند، رسانه ها و هنرمندان با استفاده از امکانات و مهارت خود با ساخت مستند، فیلم و کتاب، ذات شیطانی این قدرت ها را به دیگران نشان دهند.
در خواست دارم تیم ظریف از فرصت دیدن شدن در دنیا به خصوص در داخل کشور استفاده کند و تجربه های خویش را از اعتماد به غرب فریبکار فریاد بزنند، و کسانی که همچنان در حال فریب خوردن هستند را از گمراهی نجات دهند، حاصل این تجربه باید باعث اتحاد بیشتره مردم کشورمان شود.
دسته بندی