× تماس با ما
6 0 نظرات 1725 بازدید
تاریخ انتشار 26 روز پیش

طبری‌های دیگر را دریابید!

طبری‌های دیگر را دریابید!

طبري‌هاي ديگر را دريابيد!

 

 ماجراي دادگاه اکبر طبري بسيار مهم و قابل بررسي است . چه فرقي بين طبري و کشميري و کلاهي است ؟ آن يکي چند نفر از مسئولان را مي کشد و اين يکي اعتماد مردم به سيستم قضائي کشور را (که مهمترين بخش يک نظام حکومتي است که مردم بايد به آن اعتماد داشته باشند ) به حراج مي‌گذارد. کدام خسارت بارتراست؟ 

 

 جنايت کشميري ها مردم را متحدتر کرد و مظلوميت نظام را عيان ساخت اما جنايت اين يکي مردم را به نظام بدبين و مأيوس کرد . کداميک بيشتر جنايت کردند ؟ آن دو طي يکسال به  سيستم" نفوذ " کردند . اين يکي طي بيست سال در سيستم " رشد" کرد ! 

 

 چرا طبري و طبري ها مي توانند در سيستم – و آنهم دستگاه مهم قضائي – رشد کنند ؟ چرا طبري توانسته است بمدت دو دهه و در کنار گوش دو رئيس دستگاه  قضا و در دفتر آنان حضور داشته باشد و آبي از آب تکان نخورد ؟ چه عاملي و يا چه عواملي موجب رشد طولاني مدت اين افراد مي شود که هيچ عکس العمل و برخوردي را در پي ندارد ؟ اعتمادي بي اندازه ؟

 

 طبري در سيستم "نفوذ" نکرد. در سيستم" رشد" کرد . حساس ترين بخش نظام حکومتي يعني قوه قضائيه ، استعداد آن را داشته است که طبري در آن پرورش يابد و در بالاترين سطوح در دوران طولاني به هر اقدامي که مي خواهد ، دست زند .

 

 دستگاه هاي نظارتي در اين مدت طولاني چه مي کردند ؟ حفاظت اطلاعات قوه قضائيه کجا بوده است ؟ بقيه دستگاه هاي اطلاعاتي ديگر کشور چه مي کردند ؟ 

 

 اين سوال مهم را چه کسي بايد پاسخ دهد که چرا ورود آقاي رئيسي به قوه قضائيه بايد مقارن با برکناري و دستگيري طبري شود؟ آيا آقاي رئيسي از طبري اطلاعات قبلي داشت و بقيه دستگاههاي نظارتي اين اطلاعات را  نداشتند؟ و يا دستگاههاي نظارتي اطلاع داشتند ولي گزارشات آنان مسموع نظر روساي قوه قضائيه قرار نمي گرفت ؟

 

 پاسخ به اين سوالات و واکاوي سيستم موجود، بسيار مهمتر از محاکمه طبري و مجازات او و رد اموال نامشروع است . اگر علاج واقعه نکنيم ، باز هم طبري ها رشد مي کنند!

 

 براستي چند نفر از طبري ها هم اکنون در سيستم وجود دارند و ما خبر نداريم! برخورد فعلي قوه قضائيه با طبري ستودني است ولي برخورد با رشد طبري ها و برخورد بموقع با آنها ستودني تر است .
 

ناصر ايماني

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/najva/post/37668
0 نظر
دسته بندی