× تماس با ما
4 1 نظرات 1774 بازدید
تاریخ انتشار 10 - 1399/03/13

نقش نفوذی‌ها در تندروی‌های اوایل انقلاب....

نقش نفوذی‌ها در تندروی‌های اوایل انقلاب....

نقش نفوذي‌ها در تندروي‌هاي اوايل انقلاب....

 

"سازمان مجاهدين خلق"، از همان بدو پيروزيِ انقلاب نفوذ در مراکز امنيتي و سياسي را در دستور کار قرار داده بود؛ دادستاني انقلاب بعنوان پيکان برخورد با عناصر رژيم سابق که حمايت‌هاي گسترده مردمي را نيز پشت سر داشت، اولين مرکزي بود که مورد توجه سازمان مجاهدين خلق قرار گرفت...


يکي از اعضاي سابقِ سازمان بنام "علي رضواني" که دوران طولاني عضويت را از سر گذارنده، ميگويد: " اعدام هاي اوليه... بعد از پيروزي انقلاب 1357، خوب بظاهر به اسم جمهوري اسلامي و کميته تمام شد. درحالي که در باطن کساني هم از همه سازمانها از جمله سازمان مجاهدين خلق جزء آن دادگاهها بودند که برخي عناصر رژيم گذشته را بدون داشتن وکيل و... مخفيانه اعدام کردند. از جمله آقايانِ وکلايي که از مجاهدين در آن دادگاهها و اعدامها شرکت داشتند و باعث و باني و تحريک کننده برخي از اين اعدامها بودند، آقاي "رضا خاکسار" بود که بعد از سال 60 در درگيريهاي داخل کشور کشته شد يا "نادر رفيعي نژاد" که کماکان در درون سازمان و عضو مرکزيت اين سازمان است"...

 

"احسان نراقي" نيز ضمن بيان خاطرات خود، مطلبي را به نقل از "سعيد متحدين"، عضو سازمان بيان ميکند: " درباره اعدامهايي که در مورد مسئولين رژيم سابق صورت گرفت، "سعيد" اطلاعاتي به من داد که براساس آنها متوجه شدم چنانچه مجاهدين اعمال نفوذ نميکردند، تعداد اعدامها آنقدر زياد نميشد... آنها با عنوان زندانيِ سياسيِ سابق، سمت داديار دادگاه را به خود اختصاص دادند و دادرسيِ دعاوي را با چنان شدت و حرارتي پيگيري ميکردند که منطقاً نتيجه‌اي جز صدور حکم اعدام نميماند"...

 

"عزت الله سحابي" از اعضاي شوراي انقلاب نيز ميگويد: "در ميان بازجوها و افراد خشونت طلب در زندانها علاوه بر صحنه گرداني "هادي غفاري" و امثال ايشان، حضور افراد تندرو مجاهدين و چپهاي افراطي که خود را از پيروان خط شريعتي ميدانستند هم به چشم ميخورد... در آن روز براي آنان، فضا، فضاي حمام خون بود"...

 

اين مسائل موجب واکنش سران انقلاب اسلامي شد و با تاکيد امام خميني کار تصفيه دادسراهاي انقلاب آغاز شد و تقريبا تا خرداد 58 بسياري از عناصر وابسته مجاهدين خلق از دادگاههاي انقلاب برکنار شدند...

 

کتاب صخره سخت 
 محمد حسن روزي طلب

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/najva/post/37383
1 نظر
محمد مهدی صدیق نیا محمد مهدی صدیق نیا 13:26:55 - 1399/03/14
سلام معیار تشخیص حق و باطل بود یا نبود در جبهه امام خمینی وامام خامنه ای می باشد جبهه حق حبهه امام خمینی و امام خامنه ای می باشد و جبهه باطل دشمنان امام خمینی وامام خامنه ای می باشند
دسته بندی