× تماس با ما
0 0 نظرات 265 بازدید
تاریخ انتشار 06 - 1399/02/22

کرونا و بی کفایتی بوریس جانسون

کرونا و بی کفایتی بوریس جانسون

کرونا و بي کفايتي بوريس جانسون

 

آنچه به قلم «روتنبرگ کاترين» در وبگاه «الجزيره‌قطر» مي‌خوانيد:

 

از همان آغاز شيوع کرونا ، يک دستور کار ملي‌گرايانه‌ي کوته‌نگر مشخصه روش برخورد دولت انگليس با  کوويد 19 بوده است . 

دولت جانسون نه تنها از همکاري با اتحاديه اروپا براي کسب تجهيزات پزشکي لازم امتناع کرد، بلکه ماهيت عالم گير بودن اين بيماري را نيز نپذيرفت.
 
بوريس جانسون کفايت لازم را در خلال اين بحران از خود نشان نداده  و با وعده هاي غيرقانوني  در انجام آزمايش هاي عمومي کوتاهي کرده و مردم را در مورد شمار واقعي تلفات گمراه ساخته است.
 
به کارگيري اصطلاح «پيش‌ پا‌ افتادگي شر»  شايد بتواند مساله را روشن سازد. هانا آرنت زماني اين اصطلاح را ابداع کرد که اخبار محاکمه آلدلف ايشمن را در اورشليم براي نشريه نيويورکر پوشش مي داد . او با اين اصطلاح مي‌خواست نشان دهد که چگونه اين عضو حزب نازي وظايف اداري خود را بدون پرسش در مورد اهداف آنها انجام مي داد.
 
آن چه که ما از انگليس کرونا زده درک مي کنيم اين است که پيش پاافتادگي شر نه تنها از طريق اجراي وظايف دقيق اداري افراد بلکه از طريق اجراي اين وظايف در يک شيوه ناکارآمد روي مي دهد.
 
هنگامي که اهداف ملي خاصي در اولويت قرار گيرند ولي سازوکار رسيدن به آنها با بي کفايتي همراه و به فلاکت انساني و تلفات وسيع منجر شود ، اين هم مي‌تواند پيش پا افتادگي شر باشد.
 

درواقع، حداقل برخي از اعضاي دولت انگليس که براي اجراي برگزيت اقدام کرده‌اند و اکنون در پشت گفتمان هاي ملي گرايانه مخفي شده اند تا بي مسئوليتي خود را در قبال علم و دانش توجيه کنند، در همين مقوله قرار مي‌گيرند.

 

مي‌دانيم که بسياري از اين تلفات انساني قابل پيشگيري بود، زيرا در کشورهاي بهتر تدارک شده نرخ تلفات اندک بوده است.

 

بي کفايتي و غفلت مدت زماني است که ويژگي چشم انداز سياسي انگليس شده  و اين مساله با سال‌ها «سياست‌هاي رياضتي نوليبراليستي» مرتبط است که طي آن قسمت بزرگي از بخش عمومي و خصوصي از منابع خالي شده اند.

 

بي کفايتي هاي مکرر دولت جانسون را نيز درست مانند  پيش پا افتادگي شر مورد نظر آرنت، مي‌توان  شر در نظر گرفت .

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/najva/post/36750
0 نظر
دسته بندی