× تماس با ما
1 0 نظرات 1094 بازدید
تاریخ انتشار 07 - 1399/02/13

سقوط قیمت نفت، نعمتی برای کشورهای خلیج(فارس)

سقوط قيمت نفت، نعمتي براي کشورهاي خليج(فارس)

 

آنچه به قلم «ابوهلال فراس» در پايگاه خبري «عربي21» مي‌خوانيد:

 

ترديدي نيست سقوط قيمت نفت که روز دوشنبه هفته گذشته به اوج خود رسيد، تاثير زيادي بر صنعت نفت خواهد گذاشت مگر اين که حوادثي غيرعادي يا پيش بيني نشده در آينده نزديک روي دهد، مانند وقوع جنگ يا افزايش تقاضا به علتي ناگهاني و غيرعادي.

 

در صورتي که جنگ بزرگي در منطقه خليج (فارس) يا جنگ بزرگي در جهان روي ندهد، تقاضا براي نفت در سطحي پائين باقي خواهد ماند زيرا بخش اعظم کارشناسان اقتصادي، رکود و کسادي را در پايان بحران کنوني پيش بيني مي کنند. به اين ترتيب فشار بر بخش نفت حفظ يا حتي تشديد خواهد شد.


تاثير منفي سقوط قيمت نفت به همه کشورهاي عربي از جمله کشورهاي خارج از منطقه خليج(فارس) کشيده خواهد شد زيرا اين کشورها به نوعي از رفاهي که نفت ايجاد کرده است برخوردار هستند. شمار زيادي از شهروندان اين کشورها در کشورهاي نفت خيز خليج(فارس) کار مي کنند و براي خانواده خود پول مي‌فرستند. همچنين کشورهاي نفت خيز، بخشي از درآمد خود را صرف کمک به ديگر کشورهاي عربي يا سرمايه گذاري در اين کشورها مي‌کنند.


بحران سقوط قيمت نفت در صورتي که کشورهاي توليد کننده نفت و گاز به خوبي از آن بهره برداري کنند، مي تواند به نعمتي براي اين کشورها تبديل شود. به اين منظور لازم است راهبردهايي کاملا متفاوت از راهبردهاي قبلي در پيش گرفته شود که خط مشي اقتصادي و سياسي اين کشورها را به کلي تغيير دهد.
 

کشورهاي نفت خيز مي‌توانند از فرصت پيش آمده به علت سقوط قيمت نفت براي متنوع کردن اقتصاد خود بهره برداري کنند. به اين منظور لازم است بودجه بالايي به تحقيقات علمي و ارتباط دادن اين تحقيقات به صنعت و توليد و نيازهاي بازارهاي داخلي و منطقه اي و جهاني اختصاص يابد.
 

کشورهاي نفت خيز مي‌توانند سرمايه گذاري‌هاي خود را متنوع کنند و به جاي آن که پول خود را صرف نجات پروژه‌هاي شکست خورده در غرب کنند، در بخش‌هاي سودآور در ديگر کشورهاي عربي سرمايه گذاري کنند. سرمايه گذاري‌هاي چين در آفريقا مي‌تواند الگوي خوبي در اين زمينه باشد.

 

سقوط قيمت نفت مي تواند موجب تغيير سياست‌هاي مداخله‌جويانه کشورهاي نفت خيز در مناقشات ديگر کشورهاي عربي شود و به جنگ هاي ويرانگر به ويژه جنگ در يمن که هزينه زيادي بر عربستان تحميل کرده است، پايان دهد به طوري که کشورهاي خليج(فارس) به سياست هاي سنتي محافظه کارانه خود بازگردند.

 

 نتيجه اين تغيير سياست، شکل گيري مصالحه در کشورهاي عربي درگير جنگ (مثل يمن، مصر و ليبي) خواهد بود که ثبات کشورهاي عربي را به دنبال خواهد داشت.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/najva/post/36581
0 نظر
دسته بندی