× تماس با ما
2 0 نظرات 653 بازدید
تاریخ انتشار 10 - 1399/01/15

کارگران قربانی سیاسیون کوچ‌کرده از چپ‌جهانی به راست‌جهانی!

کارگران قربانی سیاسیون کوچ‌کرده از چپ‌جهانی به راست‌جهانی!

کارگران قرباني سياسيون کوچ‌کرده از چپ‌جهاني به راست‌جهاني!

 

 
 
از سال 1369 که ايران صاحب قانون کار شد يکي از وظايف شوراي عالي کار تعيين حداقل دستمزد کارگران براساس دو معيار: " 1. تورم، و 2. تأمين معيشت" در هر سال است. 

تا 1376 که اعتدال و اصلاحات همبستر نشده بودند، حداقل دستمزد همواره بالاتر از سبد معيشتي بوده اما به تدريج نسبت معيشت و حداقل دستمزد کنار گذاشته شد و نرخ تورم مبناي تصميم‌گيري قرار گرفت.

 

در اکثر سال‌ها نيز نرخ تورم بيش از افزايش حداقل دستمزدها بود و درنتيجه نيروي کار به‌طور مداوم قدرت خريد خود را از دست داده است.  

 

يکي از مناقشه‌هاي اصلي بر سر حداقل دستمزد، سهم هزينه‌هاي پرسنلي از قيمت تمام‌شد? محصول است.

 

براساس مطالع? انجام‌شده در مؤسس? عالي پژوهش تأمين اجتماعي (1394) سهم نيروي انساني از هزينه‌هاي توليد در کارگاه‌هاي بالاي 50 نفر در سال‌هاي 1373، 1386، و 1392 به‌ترتيب 14.6، 8.8، و 4.6 درصد بوده است؛ يعني طي حدود دو دهه به کمتر از يک‌سوم رسيده است.

 

 
 در روزهاي اخير يکي از نمايندگان کارفرمايان در شوراي عالي کار نيز سهم هزينه‌هاي پرسنلي در بنگاه‌هاي بزرگ را کمتر از 10 درصد و در بنگاه‌هاي کوچک و متوسط حدود 30 درصد اعلام کرد. 
حتي اگر همين سهم 30 درصد را بپذيريم، در مقايسه با ميانگين 70 درصدي سهم هزينه‌هاي پرسنلي از توليد در جهان معلوم مي‌شود که نيروي کار ارزان يکي از رانت‌هاي بزرگ در اقتصاد ايران است.
 

 

رانتي که دولت برآمده از نظم و نيت سرمايه داران در قبال حمايت از آنان مي پردازد تا هم جبران مافات شده هم در انتخابات آتي همچنان حامي بمانند.
اصلاح طلبان که از سه دهه پيش  به جرگه ثروتمندان پيوسته اند و از چپ جهاني به راست جهاني کوچيدند، روز به روز  از  پايگاه سنتي شان که توده هاي مردم و کارگران بودند فاصله گرفته و به سرمايه داران خدمت کرده اند.

 

مهدي فتحي

 

 
نجوا:
پيرو نوشته فوق لازم است تا در اينجا به اين مهم اشاره شود که ما (نجوا) اصلا معتقد به اين تقسيم‌بندي‌هاي مرسوم در عرصه سياسي نيستيم. مثلا در همين دسته بندي چپ و راست جهاني معتقديم که اين دو تفکر بيش از اينکه رقيب يکديگر باشند باتوجه به ريشه هاي مشترک کاپيتاليستي که دارند نسبت به هم هم‌افزايي داشته و دارند.

از نمونه هاي بارز آن همين مصداقي است که در مطلب بالا هم به آن اشاره شده است.

 

در طول تاريخ نيز بارها شاهد بوديم که کارگران و فرودستان بيش از اينکه دغدغه جدي سياسيون چپ باشد بيشتر وجه‌المجادله آنها بودند براي مقاصد شخصي آنها...
 در آينده راجع به اين مقوله بيشتر خواهيم نوشت.
لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/najva/post/35816
0 نظر
دسته بندی