× تماس با ما
4 0 نظرات 1084 بازدید
تاریخ انتشار 18 - 1399/01/13

با هیاهوی حمله آمریکا به عراق چه کنیم

با هیاهوی حمله آمریکا به عراق چه کنیم

با هياهوي حمله آمريکا به عراق چه کنيم

 

 
يکي از اصلي ترين پايه هاي ايجاد نظم جهاني  ايجاد و برقراري نظم منطقه اي مورد نظر هژمون در منطقه غرب آسيا مي باشد. برقراري اين نظم و چگونگي استمرارآن  از ديرباز درانديشه استراتژيست هاي بزرگ آمريکايي براي تدبير و تمشيت منطقه غرب آسيا در چهارچوب نظم مورد نظر خود،از جايگاه برجسته اي برخوردار بوده است .
 
آمريکايي ها  بعد از جنگ اول خليج فارس در صدد باز طراحي و باز آرايي نظم مورد نظر خود در منطقه خاور ميانه بودند . به منظور ترسيم نظم مورد نظر خود در غرب آسيا (خاورميانه) دست به مداخله گسترده نظامي تحت عنوان استراتژي "جنگ جهاني عليه ترور" و يا"صدور دموکراسي" زدند واقدام به براندازي سامان سياسي در عراق تحت حکمراني بعثي ها نمودند .
 
نظم منطقه اي مورد نظر آمريکايي ها در غرب آسيا، که در حقيقت انعکاس دهنده ارزش ها و منافع آمريکايي ها در ترسيم "حکمراني جهاني"  درقالب "پروژه قرن جديد آمريکايي " بود با تمرکز بر نظامي گري افراطي محقق نگشت .حضور آمريکا در عراق با مقاومت تمام عيار مردم و عشائر عراقي و جريانات اسلام گراي عراقي سبب شکل گرفتن معادله "اشغالگر-مقاومت"در داخل عراق شد.
 
حضور و بروز مقاومت در معادلات راهبردي عراق باعث شد تا آمريکايي ها در مرحله "حضور مستقيم نظامي" در دست يابي به اهداف اصلي و ترسيم راهبردي عراق مد نظر خود نا کام ماندند. در همين مرحله مقاومت با دست يابي به نهادهاي تاثيرگذار بر سامان سياسي عراق نظير نخست وزيري ،و فرماندهي کل قوا و ساختار دولتي، دست آوردهاي درخشاني را براي ارتقا عراق به جايگاه تاريخي خود در دنياي عرب و اسلام به دست آورد. در چنين وضعيتي آمريکايي ها با تغيير دکترين راهبردي خود به "استراتژي نيابتي" وسازماندهي مجدد بقاياي نهادهاي امنيتي رژيم بعث و ادغام جريانات تکفيري برساخته از استراتژي هاي قديمي نظام سلطه، اراده خود را براي برهم زدن سامان سياسي موجود در بغداد و دمشق و "مهارمقاومت" آزمود.
 
در اين مرحله نيز حضور مردم، نخبگان،عشائر،و مرجعيت عراق و ائتلاف منطقه اي مقاومت "اراده عراقي" را در "نبرد اراده ها" بر اراده آمريکايي تحميل نمود و با حفظ سامان سياسي بغداد و آزاد سازي تمام سرزمين هاي عراق از کارگزاران "پروژه نبرد نيابتي" مرحله دوم نبرد اراده ها را نيز با برتري نسبي پشت سرگذاشت، بعد از پيروزي در مرحله دوم و تثبيت سامان سياسي  همراه با مقاومت در عراق و بعد از سال 2018 ،آمريکايي ها براي بازگشت خود به عراق "دکترين نبرد ترکيبي"  را در دستور کار خود قرار داده است. اين دکترين که هدف راهبردي "فروپاشي نظم سياسي موجود در بغداد" و "ناکارآمد سازي روند هاي حکمراني" را دنبال مي نمايد.دو ستون اصلي دارد. 
 
 
کنارزدن جريانات معتقد به مقاومت در عراق و مقابله و محدود سازي حشد الشعبي به عنوان نماد اراده عراقي براي دفاع از سرزمين و اعتقادات و حاکميت ملي عراق، در قالب اقدامات تاکتيکي مختلف نظامي را از جمله حملات پراکنده به مقررات حشد، جنايت فرودگاه بغداد و حمله به نيروهاي و مقر هاي نيروهاي ارتش عراق وپليس اتحاديه ادراک سازي و معتبرنمايي گزاره "تهديد فوري و نزديک است" و"پايان عراق همراه با مقاومت" و ايجاد فضاي سنگين  پرحجم رسانه اي و"مرعوب سازي مردم عراق" و "مشغول سازي جريانات مقاومت" اين دو ستون در فضاي سياسي غير قطعي عراق باعث خواهد شد تا آمريکايي ها در اين مرحله در کنار اقدامات تاکتيکي احتمالي نظامي و باز توليد چند ده برابري آن در فضاي رسانه اي  ناکامي هاي خود را در دو مرحله پيشين ، اين بار نه در ميدان رزم و رودررو بلکه  در فضاي رسانه اي و در نبرد ادراکي بدست آورد .

 

 دکتر حسين روزبه

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/najva/post/35748
0 نظر
دسته بندی