× تماس با ما
0 0 نظرات 423 بازدید
تاریخ انتشار 13 - 1400/02/22

نکاتی کلیدی در تطبیق نقشه‌های سازه و معماری ویژه طراحان


آکس‌بندي نقشه‌هاي سازه و معماري تطابق کامل داشته باشد.

ابعاد و جانمايي ستون‌ها به‌طور دقيق در پلان ستون‌گذاري درج شود.

ابعاد و جانمايي ديوار حائل و ديوارهاي برشي به‌طور دقيق و مطابق نقشه‌هاي مصوب معماري در پلان‌ها درج گردد.

در پلان‌هاي تيرريزي، عرض کليه تيرهاي بتني به‌طور دقيق ترسيم شود (در اسکلت فولادي حداقل تيرهاي فلزي در اطراف نورگيرها، دستگاه پله و آسانسور با ابعاد واقعي ترسيم شود).

جانمايي تيرها و ستون‌ها بايد با درنظر گرفتن نازک‌کاري در فضاها (شامل نماسازي، نورگير، پلکان، آسانسور و …) ترسيم شود.

تير سازه‌اي نبايد از داخل نورگيرها عبور نمايد (قرارگيري تير تنها در يک وجه بيروني نورگير بلامانع است).

درز انقطاع در کليه پلان‌هاي سازه توسط خط‌چين ترسيم شده و اندازه‌گذاري شود، در کليه پلان‌هاي معماري نيز درز انقطاع با نقشه‌هاي سازه مطابقت داشته باشد (در صورتي که محاسبات سازه نيازمند درز انقطاع بيشتر از نقشه مصوب شهرداري باشد).

بايد اصلاح الزام در نقشه‌هاي سازه و معماري به‌طور همزمان انجام شود.

داکت‌هاي تأسيساتي و .. در کليه پلان‌ها ترسيم شوند و نبايد با اعضاي سازه‌اي مانند تيرها و … تداخل داشته باشد.

حتي المقدور از بکارگيري ديوار برشي در کنار بازشو خودداري شود.

نحوه محافظت ستون‌هاي فولادي در برابر آتش‌سوزي در نقشه‌هاي سازه ارائه شود.

سرگيري محل‌هاي عبور خودرو و شانه‌گير بودن پلکان و... به‌طور دقيق بررسي شود.

ارتفاع خالص زيرزمين، همکف و طبقات با توجه به ارتفاع تيرها کنترل شود.

جانمايي مخازن آب و پمپ، در فونداسيون ترسيم شود، در صورت تداخل آن با فونداسيون الزام است که بازشو و ديتيل سازهاي مناسب براي آن ارائه شود.

جزئيات شاسي‌کشي مناسب براي تجهيزات سنگين و حاوي بار ديناميکي در نقشه‌هاي سازه ارائه شود، همچنين به‌صورت توضيح در نقشه ذکر شود که با استفاده از جداکننده مناسب (ايزولاتور) در اين تجهيزات از انتقال لرزش به سازه جلوگيري شود.

بازشوهاي موجود در ديوارهاي حائل، ترسيم شود.

ورودي‌هاي ساختمان شامل پله، رمپ خودرو و جک معلول به‌صورت مناسب در نقشه‌هاي سازه ارائه و سرگيري طبقه زيرين در آن ناحيه کنترل شود.

براي رمپ‌هاي داخل حياط در صورتي که ديواره خاکي به ارتفاع بيش از سه متر ايجاد مي‌شود، ديوار حائل مناسب جهت مقابله با فشار خاک طراحي و ارائه شود.

کدهاي ارتفاعي روي تيرها (B.O.T) نقشه سازه با توجه به ضخامت کفسازي در معماري و ضخامت دال سازه‌اي روي تيرها، عموماً بين 10 الي 20 سانتي‌متر در نظر گرفته شود.
 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/62128
0 نظر
دسته بندی