× تماس با ما
2 0 نظرات 2278 بازدید
تاریخ انتشار 22 - 1400/02/12

شهر اسلامی


چنانچه بخواهيم هنر و معماري امروز جوامع و شهرهاي مسلمان نشين را رنگ و بويي اسلامي بخشيده و هويّت از دست رفته آنها را به ايشان بازگردانيم، ناگزير از به ميدان آوردن دوباره علم فقه و قوانين شريعت هستيم، البته تقليد کورکورانه از گذشته، و تکرار الگوهاي ساختماني و فرم‌هاي هندسي مربوط به قرن‌ها پيش نيز، عملي بي‌معنا و اشتباهي بزرگتر است.


بلکه، اگر معماري اصيل و برگرفته از ارزش‌هاي معنوي اسلامي و منتجّ از حاکميّت اصول و قواعد فقهي که در تعادل و تناسبي حقيقي با زمان و مکان خاصِ حال هستند را خواهان باشيم، بايد بنابر فرموده حضرت علي عليه السلام ”فرزند زمانه خويش“ بوده، و از طريق تحقيقي بنيادين و همه جانبه در مشکلات و مسائل امروزي موجود در اين حوزه‌ها بخصوص در حوزه‌ي قوانين مدني، و بازشناسي علل عقلي و اصول علمي مربوطه، به راهکار و روش اصيل علم فقه در تدوين قانون و استخراج احکام مناسب از متون و منابع اصيل فرهنگ و انديشه اسلامي، يعني قرآن و سنّت پرداخته، پاسخي در خور، و قوانيني به روز و پاسخگو به مسائل روز را هدف راه خويش قرار دهيم.

منبع :  مقاله ضرورت رويکردي نو در تدوين قوانين و مقررات معماري اسلامي، محمد علي آبادي، مجيد هاشمي طغرالجردي، ص 73
 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/62043
0 نظر
دسته بندی