× تماس با ما
2 0 نظرات 98 بازدید
تاریخ انتشار 13 روز پیش

مبانی و ضوابط طراحی و مهندسی روشنایی

اين فايل حاوي ضوابط طراحي در مورد نوع و استانداردهاي روشنايي مربوط به هر فضا به طور جداگانه است. اين اطلاعات براي طراحان داخلي و معماران مفيد است و براساس استانداردها و مطابق با شرايط ايران است.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/61774
0 نظر