× تماس با ما
1 1 نظرات 1430 بازدید
تاریخ انتشار 11 - 1399/12/22

اینجوری ستون بزنید...

اینجوری ستون بزنید...
لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/61554
1 نظر
(قاسم سازی) ِ حسن (قاسم سازی) ِ حسن 21:55:14 - 1399/12/27
اون بچه های شعر در معماری خوب می گیرند :

اگر دیوارها مردم
سقف ولی امرشون
...
باشه

اگر گفتید ستونی که خودش سربار خونه است کیه ؟
( D: چشمک)
دسته بندی