× تماس با ما
6 0 نظرات 475 بازدید
تاریخ انتشار 23 - 1399/12/08

دروس خارج فقه آیت الله اراکی | نمادها

دروس خارج فقه آیت الله اراکی | نمادها

 رنگ‌هاي مطلوب از نظر مذاق شرعي | رنگ‌هاي منفي


رنگ سرخ تند:
از برخي روايات وارده معصومين کراهت رنگ سرخ تُند مگر براي عروسان استفاده مي‌شود:
کليني به سند معتبر از امام صادق عليه‌السلام  روايت ميکند، فرمود:

«يُکرْهُ الْمُفْدَمُ إِلا لِلْعَرُوس»
 
رنگ سرخ تند، کراهت دارد، مگر براي عروس.
منبع : (وسائل الشيعة؛ ابواب احکام الملابس، باب 17، ح 2)

 براي معناي «مُفدَم» در لسان العرب چنين آمده: «المُفَدَّمُ المُشْبَع حُمرة»؛ يعني همان سرخ تند رنگ .
از اين روايات کراهت اين رنگ به طور کلي، مگر براي عروسان استفاده مي‌شود؛ لکن از روايتي ديگر استفاده مي‌شود که نهي استفاده از رنگ مفدم در لباس است، آن هم در آنجا که لباس شهرت باشد، نه به طور مطلق.

کليني به سندش از امام صادق(ع) روايت ميکند:

قَالَ: قَالَ أمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام: «نَهَانيِ رَسُول اللَّهِ صليَ اللهُ علَيهِ وآله عَنْ لُبْسِ ثِيَابِ الشُّهْرَةِ وَ لَا أقُولُ: نَهَاکمُ عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ الْمُفْدَم» 

اميرالمؤمنين عليه‌السلام فرمود: رسول خدا صلي الله عليه وآله مرا از پوشيدن لباس شهرت نهي فرمود و نميگويم از پوشيدن لباس قرمز پر رنگ يا روشن نهي فرمود.
منبع :  وسائل الشيعة؛ ابواب احکام الملابس، باب 17، ح 5.

از اين روايات استفاده مي‌شود که رنگ سرخ تند به طور مطلق مکروه نيست؛ بلکه آنچه مکروه است، لباس سرخ رنگ با سرخي تند به دليل لباس شهرت بودن آن است آن هم ظاهراً تنها براي مردان. به دليل استثناي عروسان و رنگ سرخ خواه پُر رنگ باشد يا کم رنگ، شرعاً مکروه نيست.

بنابراين نتيجه مي‌گيريم در شرع هيچ رنگي بجز رنگ سياه مکروه نيست و مکروه بودن رنگ سياه نيز در عمامه، پاپوش و عبا استثناء شده است و کراهت رنگ سرخ تند، تنها در مورد لباس شهرت است؛ يعني در آنجا که لباس با چنين رنگي، لباس شهرت باشد.

منبع :  درس خارج فقه نظام عمران شهري | جلسه 7 (نمادها6)| 95/11/14
 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/61379
0 نظر