× تماس با ما
2 0 نظرات 521 بازدید
تاریخ انتشار 23 - 1399/12/03

نماد شناسی | نماد اشکال

دايره

کاندينسکي مي‌نويسد: " نقطه، زندگي است. تصويرِ اصليِ بيان است. دايره‌اي که به غايت کوچک شده است. خُرد ترين شکل زمان است".

نمادشناسي دايره:
دايره نشان‌دهنده حرکتي (حرکت و زمان) بدون آغاز و پايان است. از آنجا که اين شکل هيچ شروع و پاياني ندارد و اساسا بدون مبدا و مقصد است، از آن به زمان تعبير مي‌شود. 

با توجه به تعريف خداوند به اين که همه جا هست و در مرکز هر چيزي قرار دارد، از او به دايره تعبير مي‌شود زيرا مرکزش همه‌جا و محيطش هيچ کجاست.

دايره نشان‌دهنده وحدت است به همين جهت ابديت را القا مي‌کند.

دايره در مقابل سکون قرار دارد که مجموعه‌اي زنجيروار از حرکت را پي‌درپي، بدون تغيير و شبيه به يکديگر نشان مي‌دهد. 
دايره به دليل مفهومي که القا مي‌کند و شکل خود، گاهي به آسمان يا جهان معنوي تعبير مي‌شود.

نماد دايره در صنعت:
يکي از مفاهيمي که دايره القا مي‌کند، صنعتگري و تجارت است که به دليل شباهت دايره با چرخ است. چرخ ابزاري بسيار مهم براي انسان است.
دايره گاهي نماد حرکت اقتصادي و توليد نيز مي‌باشد. با پيدايش چرخ در زندگي بشر بسياري از پيشرفت‌هاي مهم زندگي انسان به وجود آمد.
اختراع چرخ سرآغاز تحول زندگي بشر و شروع مرحله تازه توليدها و مصنوعات است که باعث پيشرفت انسان‌ در عرصه‌هاي مختلف شده است. چرخ، حرکت را نيز نشان مي‌دهد.

در روانشناسي، دايره نشان‌دهنده انسان‌هاي امنيت گراست. به اين صورت که شخص خود را در مرکز دايره‌اي احساس مي‌کند که فاصله مرکز با محيط دايره در تمامي نقاط يکسان است.
دايره با رنگ قرمز نشان‌دهنده ممنوعيت ورود است.

دايره با توجه به شکلي که دارد، مزاج دموي است.
 


لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/61328
0 نظر