× تماس با ما
5 0 نظرات 910 بازدید
تاریخ انتشار 23 - 1399/11/06

با افزایش دادن موارد زیر ساختمان با خطر جدی روبرو خواهد شد

با افزایش دادن موارد زیر ساختمان با خطر جدی روبرو خواهد شد

برخي مهندسان به اشتباه معتقدن که افزايش در برخي ابعاد و پارامترها ميتواند به ايمني و بهبود شرايط ساخت کمک کند اين در حاليست که اين افزايش هاي بدون حساب وکتاب نه تنها مفيد نبوده بلکه عاملي در جهت افت کيفيت خواهد بود از اجمله اين موارد :

 افزايش سايز ستون ها :
 اين کار سبب افزايش سختي ستون و در نتيجه افزايش بار جانبي وارده به آن ستون وکاهش باروارده به ستون هاي ديگر شده در نتيجه علاوه بر غير اقتصادي شدن خود مي تواند باعث بحراني شدن برخي اعضا شود.

افزايش سايز تيرها : 
علاوه بر مشکلات گفته شده براي ستون ها ،افزايش محاسبه نشده سايز تير ها ميتواند باعت ايجاد مسئله تير قوي ستون ضعيف شده که در نتيجه آن ستون زودتر از تير دچار خرابي شده که خود عاملي خطرناک براي سازه بشمار مي آيد.

افزايش تعداد ميلگردها : 
اين مسئله علاوه بر امکان شکننده شدن کل مقطع مي تواند باعث تراکم بيش از حد ميلگرد شده و مانع بتن ريزي مناسب شود هم چنين تراکم بالا باعث ايجاد مشکل در عمل ويبره کردن بتن خواهد شد .

افزايش سايز بادبندها :
 اين عمل موجب افزايش سختي بادبند مورد نظر و در نتيجه افزايش نيروي وارده به آن شده در حالي که ورق هاي اتصال آن و جوشها براي اين افزايش نيرو طراحي نشده و در نتيجه امکان پارگي ورق ها و شکست جوش ها بوجود مي آيد-علاوه بر اين با بجابجايي مرکز سختي امکان تشديد مسئله پيچش در سازه بوجود خواهد امد که خود عامل بحراني کننده سازه مي باشد.

افزايش ضخامت بتن در سقف هاي تيرچه و بلوک : 
علاوه بر افزايش بار مرده سازه باعث اعمال بارهاي بيش از حد به تيرچه ها شده که در نتيجه آن خيز بيش ازحد تيرچه ها ودرنتيجه ترک هاي بزرگ در سقف رخ ميدهد که از نظر رواني نيز بر کابران ساختمان تاثير گذار خواهد بود.

افزايش سيمان در بتن :
 سيمان تنها نقش ماده ي چسبنده را داشته وافزايش بيش از حد مورد نياز آن تاثيري در مقاومت نداشته بلکه ميتواند تاثير منفي بر مقاومت بتن بگذارد و همچنين عاملي بر غير اقتصادي شدن طرح اختلاط مي باشد.

افزايش آب در بتن : 
کمتر مهندسي وجود دارد که از تاثير منفي افزايش آب در بتن بر مقامت بتن اطلاع نداسته باشد .افزايش بي رويه آب علاوه بر کاهش مقاومت مي تواند باعث نفوذ پذيري بيشتر و ايجاد ترک در بتن و پوکي بتن شود. 

افزايش زمان ويبره :
 اين عمل باعث جدايي دانه بندي بتن و خروج شيره بتن از ان شده که عامل مهمي در کاهش کيفيت بتن خواهد بود ( زمان پيشنهاد شده براي ويبره بين سه تا پنج ثانيه بسته به حجم بتن ميباشد)

افزايش سايز نبشي بالاسري دراتصالات مفصلي : 
اين پديده باعث کاهش انعطاف پذيري اتصال شده و در نتيجه ماهيت مفصلي بودن اتصال از بين رفته و به اتصال نيمه صلب نزديک مي شود که نتيجه آن اعمال لنگر پيش بيني نشده به اتصال و در نتيجه اعمال اين نيروي اضافي به تير ها و ستون ها خواهد بود.
 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/61026
0 نظر
دسته بندی