× تماس با ما
2 0 نظرات 409 بازدید
تاریخ انتشار 23 - 1399/10/10

معرفی انواع نشانه (به سبک چارلز سندرز پیرس)

معرفی انواع نشانه (به سبک چارلز سندرز پیرس)

نماد «Symbol » در لغت به معناي نماد، نشانه، دال، نمودگار، تمدن و رمز است. از نظر لغوي نماد،واژه اي فارسي است که در زبان عربي به آن «رمز» و در زبان فرانسه «سمبل» ميگويند. نماد، نشانه اي است که به تفسير کننده نياز داشته باشد. در نماد، رابطه دال و مدلول قراردادي و اختياري است..

 حروف الفبا، زبان هاي خاص، نشانه هاي سجاوندي و واژه ها، عبارات و جمله ها نماد هستند . (البته جا دارد بگوييم که  تاحدي آيات خدا هستند! و فرضيه طراحي آن توسط چند انسان خيلي کم است چرا آواي حرف "س" با صدا يکي است؟ چرا با speak  يکي است؟ يعني چرا آواي "س" دارد؟بخش قابل توجهي از مفاهيم نمادشناسي زبان ها، فطري هستند و نميتوانند الزاماً نماد و قراردادي باشند.)
 
 چنانچه در هنگام خوردن اصواتي توليد ميشود مانند "خِرچ،خِرچ" که ما را به ياد واژه (خوردن) مي اندازد. يا اصواتي همچون نوشيدن که در زبان ترکي "ايشماخ" و در عربي "شرب" گفته ميشود. براي همين هست که ميگوييم «بخش» قابل توجهي از زبان ها فطري هستند.

 براي صدا کردن يک شخص از راه دور صوت ميزنيم! يعني حرف "ص" مکرر استفاده ميکنيم. اولين حرفي که انتقال پيام رو ميده به عنوان نماد، حرف "س" حتي اگر مخفي باشه: پيس پيس (حالت آروم صدا کردن).

در قران نيز خداوند براي وسوسه (که صدايي پنهاني است و که از جاهاي مختلفي صورت ميگيرد) از واج آرايي "س" استفاده مي کند.
 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/60763
0 نظر
دسته بندی