× تماس با ما
0 0 نظرات 179 بازدید
تاریخ انتشار 12 روز پیش

کیستی و نقش معمار

کیستی و نقش معمار

محاسبات و هندسه چنان پراهميت بوده که فقط معماران طراز اول و مقني هاي دانشمند و نامي را مهندس ميخواندند، بالاترين وظيفه معمار شناخت،درک و تجسم فضايي نيروهاي ساکن و جاري در کالبد باربر ساختمان بوده که با اشراف کامل به آن تناسبات و ابعاد قسمت هاي پر و خالي را دقيقا مشخص ميکرده. در اين امر علاوه بر دانش و تجربيات معمار،کياست و فراست او دخالت تام داشته. دوران آموزش معماري بسيار طولاني و جامع الاطراف بوده،معماران نخبگان فاخر اجتماع بوده و مولانا خطاب مي شدند، اينان بر اغلب علوم و فنون زمانه خود مسلط بوده و در هنرهاي وابسته به معماري مقام استادي داشته اند.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/60230
0 نظر