× تماس با ما
2 0 نظرات 419 بازدید
تاریخ انتشار 22 - 1399/06/24

طراحی پایدار

طراحی پایدار

 در اصل اول طراحي پايدار اولويت در ساخت و ساز بايد به سمتي رود که سرمايه هاي ملي به هدر نروند حفظ، بازيافت و مديريت از ارکان اصلي در قدم هاي اوليه طراحي پايدار خواهند بود

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/59345
0 نظر