× تماس با ما
3 0 نظرات 682 بازدید
تاریخ انتشار 23 - 1399/06/22

حکمت هنر اسلامی

حکمت هنر اسلامی

 حکمت هنر معماري اسلامي بايد ما را از منظر اسلامي ، به تشخيص حقيقت پديدار ها و انسان ها ، جهت غايت رشد و تکامل مثبت و منفي انها قادر نموده و در عمل ما را در آباد ساختن محيط زيست انسان ها ، آنگونه که شايسته و مناسب استعداد ها و قابليت ها تکاملي آنها مي باشد توانا سازد.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/59308
0 نظر
دسته بندی