× تماس با ما
0 0 نظرات 262 بازدید
تاریخ انتشار 20 - 1399/05/29

تاثیر محیط بر سلامت انسان

تاثیر محیط بر سلامت انسان

 سلامت و محيط طبيعي

به دليل تاثير مثبت باد شرقي-شمالي(معمولا در اکثر نقاط ايران)، قطعه‌بندي و لکه گذاري و محل بازشو ها به گونه اي طراحي شوند که امکان بهره گيري از اين موهبت براي سلامتي امکان پذير باشد.

- طراحي به گونه اي بايد باشد تا از بادهاي فصول مختلف با توجه به مزاج آن فصل با استفاده کردن يا ممانعت از آن بهره گرفته شود.

- براي مساعدت و تلطيف کردن هواي خانه طراحي به گونه اي بايد باشد که امکان تابش آفتاب را به همه فضاهاي خانه ميسر نمايد.

- اقليم و مسکن به لحاظ مزاج فضاي داخلي بايد طبع را به تعادل برساند تا سلامت مسکن تامين گردد در نتيجه در انتخاب مصالح بايد دقت بيشتري گردد تا اين شرايط فراهم شود. همچنين مزاج فرم و هندسه فضاها تعيين کننده و با توجه به مزاج شخص و مزاج محيط انتخاب گردد تا برآيند مزاجها با مزاج محيط و اقليم به يک تعادل برسند.

منبع :  درآمدي بر طراحي مسکن سالم، ص117

 

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/58840
0 نظر