× تماس با ما
0 0 نظرات 282 بازدید
تاریخ انتشار 23 - 1399/05/09

فولدینگ؛ معماری بحران

فولدینگ؛ معماری بحران

 جکنز مي گويد: «ما به ازاي علمي زبان معماري فولد، نظريات بحران و تداوم است. بحران يا فروپاشي در تبديل سريع از حالتي به حالت ديگر، مانند آب به يخ يا بخار تجلي مي کند. بحران يا به دو پاره شدن مي انجامد يا به پيچيده شدن، در هم فرو رفتن و در هم تنيدن که مضمون معماري فولد است. در اين معماري که گويي در حال فروريختن و کج شدن است، ترکيب پلان، نما و مقطع با هم، اشکال ابهام آميزي همانند کريستال ها مي آفريند. اين بازي را فرانگ گه ري با در هم ريختن زبان هاي گوناگون معماري و ترکيب آن ها آغاز کرده است. آيزنمن نيز از او دفاع کرده و سلسله مراتب و تقدم و تأخر مهم و غير مهم را به عنوان پسمانده ي معماري مردسالار و تابع روابط ارباب و رعيتي مردود شمرده است.»
منبع :  جنکز، 1375.34

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/58395
0 نظر