× تماس با ما
0 0 نظرات 205 بازدید
تاریخ انتشار 19 - 1399/05/09

قانونی برای دور زدن قانون/ ماده ۱۰۰ منبع درآمد شهرداری

قانونی برای دور زدن قانون/ ماده ۱۰۰ منبع درآمد شهرداری

کميسيون ماده 100 شهرداري‌ها که طي دهه‌هاي اخير به منبع درآمد آن‌ها در ازاي صدور جواز تخلف تبديل شده، قرار است با دگرگوني عميقي در قانون ماده 100 کارکردي در راستاي جلوگيري از تخلفات ساختماني داشته باشد. بسياري از شهرداري‌ها اجراي پروژه‌هاي شهري را به تخلفات ساختماني و جرايمي که از آن دريافت مي‌کنند گره زده‌اند و به جاي آن که جلوي تخلفات ساختماني را بگيرند، اجازه مي‌دهند اين تخلفات انجام شوند و گره‌اي به گره‌هاي شهر افزوده شود، تا با پول حاصل از آن گره مالي يک پروژه را باز کنند و اين کار نوعي از اين جيب به آن جيب کردن مشکلات است که نشان مي‌دهد شهرداري در اين روش مشکلي را حل نمي‌کند، بلکه آن را از جايي به جاي ديگر منتقل مي‌کند.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/58393
0 نظر