× تماس با ما
1 0 نظرات 603 بازدید
تاریخ انتشار 20 - 1399/05/07

نظرات برخی مراجع درباره وام ودیعه مسکن

نظرات برخی مراجع درباره وام ودیعه مسکن

حضرات آيات نوري همداني، مکارم شيرازي و وحيد خراساني در پاسخ به استفتاء جمعي از مقلدان گرفتن هرگونه سود به هر کيفيت را ربا و حرام اعلام کردند.

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/58336
0 نظر