× تماس با ما
2 0 نظرات 833 بازدید
تاریخ انتشار 15 - 1399/05/04

بیماری بلوار یکی از ره‌آوردهای گزندآور بیگانگان برای بافت شهرهای ماست

بیماری بلوار یکی از ره‌آوردهای گزندآور بیگانگان برای بافت شهرهای ماست

محمدکريم پيرنيا:

-کشور ما چهارراه جهان است و از ديرباز آن را به نام «خونيرس» يا ناف زمين مي‌خوانده‌اند.

-کاروان‌هايي که از اين چهارراه گذشته‌اند ناگزير باخود ره‌آوردهايي داشته‌اند که بعضي از آنها ارمغان‌هاي گران‌بهايي بوده و برخي هم بيماري‌هاي بومي سرزمين خود را در اين چهارراه رها کرده و رفته‌اند. تب زرد، تب سرخ، گريپ ژاپني، آنفلوانزا و التور دردهايي هستند که از سرزمين‌هاي بيگانه به اين کشور رانده و کم‌کم بومي شده‌اند.

-يکي از اين ره‌آوردهاي گزندآور براي شهرسازي و بافت شهرها و کهن‌دژها و کهن بست‌هاي ما که از روزگاران دور داراي آيين و رسم ويژه و هم‌آهنگي با روش زندگي ايراني بوده بيماري بولوار است که بر تنِ درست بازارها، تيم‌ها، کاروان‌سراها و گرمابه‌ها و کوي و برزن‌هاي آراسته و سرپاي ما تاخته و آنها را رنجور کرده و از پا انداخته است.

-گمان نرود که انگيزه? نگارنده در اين بحث کهنه‌پرستي و دشمني با نوسازي و آباداني است و تصور نشود که کسي مي‌خواهد مردم زمان کيهان‌نوردي را وادارد که در روزگار کجاوه و گردونه زندگي کنند. منظور اين است که نشانه‌هاي زندگي آراسته و آسوده? ديرين ما که چون خال‌هاي گيرايي بر رخ زيباي شهرهاي اين کشور نشسته در پيش پاي پديده‌هاي نو و ره‌آوردهاي تمدن باختري قربان نشوند.

-براي احداث بولوار و ساختمان خانه‌هاي تازه و آسمان‌خراش‌هاي سر در آسمان زمين خدا تنگ نيست که بيايند پيش از هر آداب و ترتيبي کلنگي را به جان آثار نفيس و متناسب و معقول شهرهاي زنده بيندازند. بازارها را خاموش، کاروان‌سراها را تهي و گرمابه‌ها را سرد و افسرده کنند. مگر در ايران هرگز آبادي نشده؟ مگر بولوار چيز تازه‌اي است و هرگز در اين ملک سابقه نداشته است؟ که کدام بولواري در جهان به زيبايي چهارباغ و فراخ‌تر از خيابان زند است؟

-کدام ميداني بزرگ‌تر از نقش جهان در نيمه? ديگر جهان وجود دارد که بازارها، مسجدها، کاخ‌ها و کاروان‌سراهاي پيرامونش به اين آهنگ و اندام باشد؟ کدام کوي و برزني در ايرانشهر هست که سازنده‌اش سر مويي از ترتيب و تناسب و پيوستگي و هم‌آهنگي و آرامش در پرداخت آن فروگذار کرده باشد؟

منبع : (در مقاله? «بيماري بلوار»، منتشر شده در مجله? هنر و مردم، ش 69، سال 1347)

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/58309
0 نظر
دسته بندی