× تماس با ما
2 0 نظرات 637 بازدید
تاریخ انتشار 15 روز پیش

بیماری بلوار یکی از ره‌آوردهای گزندآور بیگانگان برای بافت شهرهای ماست

بیماری بلوار یکی از ره‌آوردهای گزندآور بیگانگان برای بافت شهرهای ماست

محمدکريم پيرنيا:

-کشور ما چهارراه جهان است و از ديرباز آن را به نام «خونيرس» يا ناف زمين مي‌خوانده‌اند.

-کاروان‌هايي که از اين چهارراه گذشته‌اند ناگزير باخود ره‌آوردهايي داشته‌اند که بعضي از آنها ارمغان‌هاي گران‌بهايي بوده و برخي هم بيماري‌هاي بومي سرزمين خود را در اين چهارراه رها کرده و رفته‌اند. تب زرد، تب سرخ، گريپ ژاپني، آنفلوانزا و التور دردهايي هستند که از سرزمين‌هاي بيگانه به اين کشور رانده و کم‌کم بومي شده‌اند.

-يکي از اين ره‌آوردهاي گزندآور براي شهرسازي و بافت شهرها و کهن‌دژها و کهن بست‌هاي ما که از روزگاران دور داراي آيين و رسم ويژه و هم‌آهنگي با روش زندگي ايراني بوده بيماري بولوار است که بر تنِ درست بازارها، تيم‌ها، کاروان‌سراها و گرمابه‌ها و کوي و برزن‌هاي آراسته و سرپاي ما تاخته و آنها را رنجور کرده و از پا انداخته است.

-گمان نرود که انگيزه? نگارنده در اين بحث کهنه‌پرستي و دشمني با نوسازي و آباداني است و تصور نشود که کسي مي‌خواهد مردم زمان کيهان‌نوردي را وادارد که در روزگار کجاوه و گردونه زندگي کنند. منظور اين است که نشانه‌هاي زندگي آراسته و آسوده? ديرين ما که چون خال‌هاي گيرايي بر رخ زيباي شهرهاي اين کشور نشسته در پيش پاي پديده‌هاي نو و ره‌آوردهاي تمدن باختري قربان نشوند.

-براي احداث بولوار و ساختمان خانه‌هاي تازه و آسمان‌خراش‌هاي سر در آسمان زمين خدا تنگ نيست که بيايند پيش از هر آداب و ترتيبي کلنگي را به جان آثار نفيس و متناسب و معقول شهرهاي زنده بيندازند. بازارها را خاموش، کاروان‌سراها را تهي و گرمابه‌ها را سرد و افسرده کنند. مگر در ايران هرگز آبادي نشده؟ مگر بولوار چيز تازه‌اي است و هرگز در اين ملک سابقه نداشته است؟ که کدام بولواري در جهان به زيبايي چهارباغ و فراخ‌تر از خيابان زند است؟

-کدام ميداني بزرگ‌تر از نقش جهان در نيمه? ديگر جهان وجود دارد که بازارها، مسجدها، کاخ‌ها و کاروان‌سراهاي پيرامونش به اين آهنگ و اندام باشد؟ کدام کوي و برزني در ايرانشهر هست که سازنده‌اش سر مويي از ترتيب و تناسب و پيوستگي و هم‌آهنگي و آرامش در پرداخت آن فروگذار کرده باشد؟

منبع : (در مقاله? «بيماري بلوار»، منتشر شده در مجله? هنر و مردم، ش 69، سال 1347)

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/58309
0 نظر
دسته بندی