× تماس با ما
3 0 نظرات 438 بازدید
تاریخ انتشار 23 - 1399/05/02

تاثیر محیط بر سلامت انسان

تاثیر محیط بر سلامت انسان

سلامت و محيط طبيعي

-انسان موجودي دوبعدي است داراي جسم و روح.

- نفس انسان واسط ميان روح و جسم است و رسيدن نفس به کمال از طريق جسم صورت مي‌پذيرد.

- نفس سعي دارد تا بدن را به بالاترين حد تعادل جسمي برساند سپس به عوالم ديگر توجه مي‌نمايد در اينجاست که مطلع شدن از سلامت جسم و در تعادل بودن آن اهميت پيدا مي‌کند.

- در نتيجه مناسب است طراحي با توجه به ساحت وجودي مختلف انسان انجام گيرد.

- انسان از نظر جسمي بايد در آسايش و آرامش باشد يکي از نيازهاي انسان احتياج به سرپناه است بنابراين مي بايد تعادلي ميان انسان و محيط ايجاد شود تا انسان و از لحاظ جسمي احساس آسودگي نمايد و در چنين سازو کاري است که معماري نقش تنظيم کننده شرايط محيط را ايفا مي‌کند. در اين شرايط در طراحي معماري توجه به مسائل اقليمي و جغرافيايي پزشکي بايد مد نظر باشد.

منبع :  درآمدي بر طراحي مسکن سالم، ص118

لینک کوتاه پست:
https://masaf.ir/memari/post/58301
0 نظر